lill

  • 230
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

hiyerarşi

silsilei meratip’le karıştırılıp güme giden bir tamlama.

hieros (kutsanmış) + archon (usul, patern). https://www.etymonline.com/word/hierarchy

bir işin aslı esası ne ise o işin usulü inşa edilir ve artık bu usul (asl'ın çoğulu) kabul görüp paternleşir. paternleri metodik olanlar sistem yaratabilme şerefine nail olup menfaatlenirler. sistem usüllerden oluşan metodlar bütünüdür ve dünyadaki en pahalı şey metodolojidir.

devamını okuyayım »