• sabitlenmiş entry
  temmuz - aralık 2023

  5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’la (“5651 sayılı kanun”) belirlenen sosyal ağ sağlayıcıların yükümlülükleri kapsamında türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, tarafımıza bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu’na (“btk”) bildirmek ve bu raporları kişisel verilerden arındırmak suretiyle internet sitemizde yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde temmuz - aralık 2023 raporlama dönemi için hazırladığımız bu rapor, aynı zamanda içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına, kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin tarafımıza nasıl başvuru yapabileceğine, bu başvuruların değerlendirilmesine, reklam ve şeffaflık politikalarımıza ilişkin genel bilgiler içermektedir. bu raporu, kanuni yükümlülüğümüz kapsamında altı aylık dönemlerle güncelleyerek yayınlayacağız.

  ekşi sözlük’teki içeriklerin kaldırılmasına ilişkin genel bilgiler

  ekşi sözlük olarak bireylere ifade özgürlüğü kapsamında olan anonim olma ve özgürce düşünce ile kanaatlerini paylaşma imkanı tanıyoruz. bu özgürlük kapsamında ekşi sözlük’e her gün on binlerce içerik yazılmaktadır. herkesin ifade özgürlüğüne saygı duyduğumuz gibi ifade özgürlüğü ile diğer kişi özgürlükleri çatıştığında üstün yararı gözetiyor, korunacak değer belirlenirken demokratik toplumda gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirmesini yapıyor, ekşi sözlük’te hukuka aykırı içeriklerin olmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. bu çerçevede; ekşi sözlük kullanıcılarının ve ekşi sözlük’ü ziyaret edenlerin şikayetlerini önemsiyoruz.

  hakları ihlal edildiğini iddia eden kişiler dışında üçüncü kişiler tarafından yapılan hukuka aykırı içeriklere ilişkin başvurular incelenirken aşağıda sıralanan kategoriler kapsamına giren içeriklere rastlanması halinde bu içerikler yayından kaldırılmaktadır.
  - nefret söylemi
  - halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma
  - suçu ve suçluyu övme
  - halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
  - şiddet, tehdit, taciz
  - terör propagandası
  - müstehcenlik
  - spam
  - benzeri diğer

  içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları

  içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları, sulh ceza hakimleri, mahkemeler, cumhuriyet savcıları, btk ve erişim sağlayıcıları birliği (“esb”) tarafından aşağıdaki sebeplerle verilebilmektedir.

  1. içeriği aşağıda belirtilen suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunması (5651 sayılı kanun’un 8. maddesi)

  a. intihara yönlendirme
  b. çocukların cinsel istismarı
  c. uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
  ç. sağlık için tehlikeli madde temini
  d. müstehcenlik
  e. fuhuş
  f. kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
  g. 5816 sayılı atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun'da yer alan suçlar
  ğ. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda yer alan suçlar
  h) millî istihbarat teşkilatı’nın (“mit”) görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alma, temin etme, çalma, sahte olarak üretme, bunlar üzerinde sahtecilik yapma ve bunları yok etme suçu ile mit mensupları ve ailelerinin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa etme ile mit mensuplarının kimliklerini sahte olarak düzenleme veya değiştirme ya da bu sahte belgeleri kullanma suçu (2937 sayılı devlet istihbarat hizmetleri ve milli istihbarat teşkilatı kanunu’nun 27. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları)

  2. gecikmesinde sakınca bulunan aşağıda belirtilen hâller (5651 sayılı kanun’un 8/a maddesi)

  a. yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması
  b. millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması
  c. suç işlenmesinin önlenmesi
  ç. genel sağlığın korunması

  3. kişilik haklarının ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9. maddesi)

  4. özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9/a maddesi)

  5. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu (“fsek”) kapsamında telif haklarının ihlal edilmesi (fsek ek madde 4)

  6. islam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu din işleri yüksek kurulu tarafından tespit edilen meallerin yayını (633 sayılı diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun’un 5. maddesi)

  7. 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu (“1262 sayılı kanun) kapsamında tanıtım veya satış yasağının ihlal edilmesi (1262 sayılı kanun’un 18. maddesi)

  8. 5894 sayılı türkiye futbol federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanun (“5894 sayılı kanun”) kapsamında futbol müsabakalarına ilişkin yayınların internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunulması (5894 sayılı kanun ek madde 1)

  9. yürürlükteki kanunlarda yer alan benzeri özel düzenlemeler

  içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları, tarafımıza posta ve/veya elektronik posta yoluyla bildirildikten sonra yasal süresi (en geç 4 saat) içerisinde herhangi coğrafi kapsam sınırlaması olmaksızın alanında tecrübeli ve eğitimli hukuk danışmanlarımızca uygulanmaktadır.

  temmuz - aralık 2023 döneminde tarafımıza gönderilen toplam 75 adet karar bulunmakta olup; bu kararların 3 tanesi esb, 1 tanesi btk, geri kalanların tamamı ise sulh ceza hakimliklerince verilmiştir. bu kararlara ilişkin kategoriler aşağıdaki görsellerde yer almaktadır.

  içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kategorileri

  kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvurular

  5651 sayılı kanun çerçevesinde kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, bize doğrudan başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir. şikayetlerle ilgili olarak destek@sourtimes.org adresine eposta göndererek, internet sitemizin iletişim kısmındaki formu doldurarak veya şikayet etmek istenen içeriğin (entry’nin) sağ alt köşesinde bulunan “…” işaretine tıklayıp ilgili formu doldurarak bize başvuruda bulunulabilir.

  kişiler hakkındaki içeriklere (entry’lere) dair şikayetler ancak gerçek kişinin kendisi ya da vekili, tüzel kişi ise yetkilisi ya da vekili tarafından yapılabilir. burada belirtilen kişiler dışındakiler tarafından yapılan başvurular dikkate alınmaz.

  5651 sayılı kanun’un 9. ve 9/a maddeleri kapsamında kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvuruları yasal süresi içerisinde olumlu, kısmi olumlu veya olumsuz olarak gerekçeli şekilde cevaplıyoruz.

  temmuz - aralık 2023 döneminde 9. ve 9/a maddeleri kapsamındaki ilgili kişiler tarafından yapılan toplam başvuru adedi: 3545

  bu başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgilere aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

  başvuruyu yapan kişi

  kişi başvuru kategorileri

  kişi başvurularının sonuçları

  olumlu sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmesi nedeniyle ilgili içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

  kısmi olumlu sonuç, birden fazla içeriğin tek bir başvuruyla şikayet edilmesi durumunda başvuruya konu içeriğin/içeriklerin bir kısmının yayından kaldırılarak bu konuda başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

  olumsuz sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmeyerek başvuruya konu içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılmamasına ilişkin olarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

  hakları ihlal edildiğini iddia eden kişilerin yaptığı başvurular, alanında tecrübeli ve eğitimli hukuk danışmanlarımızca değerlendirilmekte olup; bu değerlendirmeler, yılın her günü yapılmaktadır.
  başvuru sonucunda yapılan tespitte hukuki yanlışlık bulunduğu düşünülüyorsa gerekçesiyle birlikte tarafımıza her zaman itirazda bulunulabilir. bu durumda hukuk danışmanlarımız, başvuruları yeniden değerlendirmektedir.
  ayrıca hukuka aykırı olmamak, reklam içermemek, şikayete konu yazının yayındaki kapsamını aşmamak ve konuya ilişkin olmak kaydıyla başvuru sahiplerinin hazırlayacağı cevap ve düzeltme metni tarafımıza iletildiğinde, bu metin şikayete konu yazının bulunduğu başlık altında yayınlanabilir.
  şeffaflık politikamız

  ekşi sözlük, kurulduğu günden bu yana herkesin bilgiye rahatça erişmesini sağlamayı amaçlayan şeffaf bir platform olarak faaliyet göstermektedir. bu kapsamda başta kullanıcıların yazdığı içerikler (entry’ler) olmak üzere gizlilik politikamız’da belirtilen birtakım başka verilere ekşi sözlük’ün kullanıcılarının yanısıra ekşi sözlük ziyaretçileri tarafından da serbestçe erişilebilmektedir.

  ekşi sözlük’te kullanıcıların ve ziyaretçilerin istedikleri içeriklere nasıl ulaşacakları, yapılan yeniliklerin ve ekşi sözlük özelliklerinin neler olduğu, kişisel verilerin kullanılması, tercihlerin güncellenmesi gibi ekşi sözlük’le ilgili kullanıcı ve ziyaretçilerin bilmesi gereken hususlar, ekşi sözlük’te açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir şekilde yer almaktadır. ekşi sözlük kullanıcıları, tercihlerini “ayarlar” sekmesi aracılığıyla güncelleyebilir, kişisel verilerinin kullanılmasını ise gizlilik politikamız, anılan politikanın ayrılmaz bir parçası olan ekşi sözlük çerez politikası’nda belirtilen yöntemler ve çerezlere ilişkin bantta sunulan seçeneklerle sınırlayabilmektedir.

  ekşi sözlük, kurulduğu günden bu yana çok sesli bir platform olarak varlığını sürdürmektedir. bu çok sesliliği korumak ise öncelikli amacımızdır. bu kapsamda kullanıcılarımıza her zaman eşit ve tarafsız davranmak en önemli ilkelerimizdendir. bunu sağlamak adına içerikleri inceleyen ve işlemde bulunan çalışan ve danışmanlarımıza ekşi sözlük formatı ve hukuk kuralları çerçevesinde gerekli eğitimleri veriyoruz. ayrıca kullanıcılara sunulan hak ve yetkilerde de eşitlik ilkesi gözetilmektedir.

  ekşi sözlük’teki içeriklere şikayet gelmesi veya karar alınması haricinde de hukuka aykırılık ya da toplumda infiale yol açabilecek olması gibi sebeplerle moderasyon ekibimiz tarafından müdahale edilmektedir. bu kapsamda alanında yetkin ve eğitimli moderasyon ekibimiz, 7/24 özdenetim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

  başlık etiketleri başlık sayfası içerisinde yer alan başlığın kanalları alanındaki 29 kanal (haber, sinema, bilim, eğitim, spoiler, müzik, edebiyat, ekonomi, tarih, yeme-içme, ilişkiler, siyaset, teknoloji, sanat, moda, otomotiv, magazin, ekşi-sözlük, spor, motosiklet, sağlık, oyun, anket, program, tv, seyahat, havacılık, troll, yetişkin) arasından kanalcı yetkisine sahip kullanıcılar tarafından seçilir. kullanıcılar tarafından burada sayılanlara ek olarak yeni kanal açılamaz. kanalcı yetkisi, 1000 entry (içerik) yazan her kullanıcıya otomatik olarak verilir.

  ekşi sözlük’ün “sol frame” olarak bilinen sol kısmındaki kolonda yer alan başlıklar, “bugün” ve “gündem” algoritmalarına göre belirlenir.

  “bugün” algoritması: en son girilen entry'nin başlığı en üstte olacak şekilde görüntülenir ve 5 dakikada bir yenilenir.

  “gündem” algoritması: kullanıcı bazlı 3 dakikada bir yenilenir. son 24 saatte, birbirinden farklı kullanıcılar tarafından, en az 10 entry girilen başlıklar getirilir.

  böylelikle; kısa süre içinde çok entry girilen başlıklar öne çıkar. yani sıralamada sadece entry sayısı değil, zaman faktörü de değerlendirilir. ancak toplumun ortak değerlerine ve hassasiyetlerine yönelik, şiddet öğeleri, cinsel eylemler ve benzeri hassas konularla ilgili ifadeler içinde kullanılabilecek kelimeler için otomatik olarak filtre uygulanır, yani bu ifadeler sol frame’de yer almaz.

  her gün sabah 07.30’da güncellenerek yayınlanan “dünün en beğenilen entry’leri” (debe) isimli listede, bir önceki gün en çok entry girilen on kanal içinden en çok beğenilen ve oylanan beş entry’ye yer verilmektedir.

  hukuka aykırı başlıkların sol frame’de yer almasına engel olunması adına belirlediğimiz anahtar kelimelerin yer aldığı başlıklar, otomatik olarak filtrelenir ve sol frame’de öne çıkmaz.

  ekşi sözlük’teki gündem alanında kullanıcıların tercihine, durumuna göre seçecekleri spor, siyaset, anket, ilişkiler, ekşi sözlük, yetişkin ve troll filtreleri yer almaktadır. bu filtreleri kullanıcı kendisi tercih ederek gündem alanında yer alan gösterilecek başlıkların bulunacağı kategorileri belirleyebilir. bu çerçevede ekşi sözlük’ün “gündeminizi kişiselleştirin” kısmından #yetişkin filtresine tıklanarak gündem kısmında yalnızca yetişkinlere uygun olabilecek başlıklar engellenebilmektedir. ayrıca ekşi sözlük’e yalnızca 18 yaşının üzerindeki kişiler kayıt olabilmektedir.

  ekşi sözlük ana sayfasında ziyaretçi ve kullanıcılara rastgele gösterilen entry’ler, kullanıcıların pozitif yönde oyladığı entry’ler arasından önerilir.

  ekşi sözlük’te, sayfanın sağ kısmında kullanıcılara 3 adet ekşi şeyler içeriği önerilmektedir. eğer ziyaret edilen ekşi sözlük başlığındaki entry’lerden ekşi şeyler içeriklerinde kullanılanlar varsa, öncelikli olarak o ekşi şeyler içerikleri önerilmektedir. bu durumda başlıkta kullanılan entry’lerin yer aldığı ekşi şeyler içerik sayısı üçten azsa; öneri sayısını üçe tamamlayacak sayıda ekşi şeyler içerikleri, başlıktaki entry’lerin kullanıldığı ekşi şeyler içeriklerinin olduğu kategoriler ile aynı olacak şekilde rastgele önerilmektedir. eğer ziyaret edilen başlıktaki hiçbir entry, hiçbir ekşi şeyler içeriğinde kullanılmamışsa, rastgele üç tane içerik önerilmektedir.

  bir kullanıcının ekşi sözlük’te başlık açması, yazar olduktan sonra 6 ay geçmedikçe ve 100 entry’i tamamlamadıkça mümkün değildir. her ne sebeple olursa olsun çaylak edilen yazar, çaylaklık süresi bittikten sonra 6 ay geçmedikçe başlık açamaz. hukuka aykırılık sebebiyle entry’si silinen yazar, 1 ay boyunca başlık açamaz. başlık açma kuralını sağlayamayan yazarların entry’leri gündem algoritmasına etki etmez. bu kriterler sebebiyle başlık açamayan ve gündem algoritmasını etkileyemeyen yazarların hukuka aykırılık sebebiyle entry’lerinin silinmesi halinde, bahsi geçen başlık açılamayacak 6 aylık süreye her bir silinen entry başına 1 ay eklenir.

  5651 sayılı kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kullanıcı verilerini türkiye’deki sunucularımızda barındırıyoruz.

  reklam politikamız

  ekşi sözlük’te yayınlanacak reklamların ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliği başta olmak üzere yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuata uygun olması, birincil önceliğimizdir.

  5651 sayılı kanun kapsamında türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, internet sitemizdeki reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturarak bunu internet sitemiz üzerinden yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde oluşturduğumuz ve periyodik olarak güncelleyeceğimiz reklam kütüphanemize https://eksisozluk.com/reklam/kutuphane url adresinden ulaşabilirsiniz.
  • ocak – haziran 2021

   5651 sayılı internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun’a (“5651 sayılı kanun”) sosyal ağ sağlayıcı tanımı ile yükümlülükleri eklenmiş ve bu düzenlemeler, 01.10.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. bu yeni düzenlemeler kapsamında türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan bir sosyal ağ sağlayıcı olarak, tarafımıza bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren türkçe hazırlanmış raporları altı aylık dönemlerle bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu’na (“btk”) bildirmek ve bu raporları kişisel verilerden arındırmak suretiyle internet sitemizde yayınlamakla yükümlüyüz. bu yükümlülüğümüz çerçevesinde ocak – haziran 2021 raporlama dönemi için hazırladığımız bu rapor, aynı zamanda içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına, kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişilerin tarafımıza nasıl başvuru yapabileceğine ve bu başvuruların değerlendirilmesine ilişkin genel bilgiler içermektedir. bu raporu, kanuni yükümlülüğümüz kapsamında altı aylık dönemlerle güncelleyerek yayınlayacağız.

   ekşi sözlük’teki içeriklerin kaldırılmasına ilişkin genel bilgiler

   ekşi sözlük olarak bireylere ifade özgürlüğü kapsamında olan anonim olma ve özgürce düşünce ile kanaatlerini paylaşma imkanı tanıyoruz. bu özgürlük kapsamında ekşi sözlük’e her gün on binlerce içerik yazılmaktadır. herkesin ifade özgürlüğüne saygı duyduğumuz gibi ifade özgürlüğü ile diğer kişi özgürlükleri çatıştığında üstün yararı gözetiyor, korunacak değer belirlenirken demokratik toplumda gerekli ve orantılı olup olmadığı değerlendirmesini yapıyor, ekşi sözlük’te hukuka aykırı içeriklerin olmaması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. bu çerçevede; ekşi sözlük kullanıcılarının ve ekşi sözlük’ü ziyaret edenlerin şikayetlerini önemsiyoruz.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişiler dışında üçüncü kişiler tarafından yapılan hukuka aykırı içeriklere ilişkin başvurular incelenirken aşağıda sıralanan kategoriler kapsamına giren içeriklere rastlanması halinde bu içerikler yayından kaldırılmaktadır.

   - nefret söylemi
   - suçu ve suçluyu övme
   - halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
   - şiddet, tehdit, taciz
   - terör propagandası
   - müstehcenlik
   - spam
   - benzeri diğer

   5651 sayılı kanun ile 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında kullanıcı verilerini türkiye’deki sunucularımızda barındırıyoruz.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları

   içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararları, sulh ceza hakimleri, mahkemeler, cumhuriyet savcıları, btk ve erişim sağlayıcıları birliği (“esb”) tarafından aşağıdaki sebeplerle verilebilmektedir.

   1. içeriği aşağıda belirtilen suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunması (5651 sayılı kanun’un 8. maddesi)

   a. intihara yönlendirme
   b. çocukların cinsel istismarı
   c. uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma
   ç. sağlık için tehlikeli madde temini
   d. müstehcenlik
   e. fuhuş
   f. kumar oynanması için yer ve imkan sağlama
   g. 5816 sayılı atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun'da yer alan suçlar
   ğ. 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanunda yer alan suçlar

   2. gecikmesinde sakınca bulunan aşağıda belirtilen hâller (5651 sayılı kanun’un 8/a maddesi)

   a. yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması
   b. millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması
   c. suç işlenmesinin önlenmesi
   d. genel sağlığın korunması

   3. kişilik haklarının ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9. maddesi)

   4. özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi (5651 sayılı kanun’un 9/a maddesi)

   5. 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu (“fsek”) kapsamında telif haklarının ihlal edilmesi (fsek ek madde 4)

   6. islam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı olduğu din işleri yüksek kurulu tarafından tespit edilen meallerin yayını (633 sayılı diyanet işleri başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun’un 5. maddesi)

   7. 1262 sayılı ispençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanunu ("1262" sayılı kanun) kapsamında tanıtım veya satış yasağının ihlal edilmesi (1262 sayılı kanun’un 18. maddesi)

   8. yürürlükteki kanunlarda yer alan benzeri özel düzenlemeler

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararları, tarafımıza bildirildikten sonra yasal süresi (en geç 4 saat) içerisinde uygulanmaktadır. ocak – haziran 2021 döneminde tarafımıza gönderilen toplam 76 adet karar bulunmaktadır. bu kararları veren merciler ile kararlara ilişkin kategoriler aşağıdaki görsellerde yer almaktadır.

   içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararını veren merci
   erişimin engellenmesi/içeriğin çıkarılması kararları kategorileri

   kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvurular

   5651 sayılı kanun çerçevesinde kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, bize doğrudan başvurarak içeriğin yayından çıkarılmasını talep edebilir. şikayetlerinizle ilgili olarak destek@sourtimes.org adresine eposta göndererek, internet sitemizin iletişim kısmındaki formu doldurarak veya şikayet etmek istediğiniz içeriğin (entry’nin) sağ alt köşesinde bulunan “…” işaretine tıklayıp ilgili formu doldurarak bize başvuruda bulunabilirsiniz.

   kişiler hakkındaki içeriklere (entry’lere) dair şikayetler ancak gerçek kişinin kendisi ya da vekili, tüzel kişi ise yetkilisi ya da vekili tarafından yapılabilir. burada belirtilen kişiler dışındakiler tarafından yapılan başvurular dikkate alınmaz.

   5651 sayılı kanun’un 9. ve 9/a maddeleri kapsamında kişilik hakları veya özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından yapılan başvuruları yasal süresi içerisinde olumlu, kısmi olumlu veya olumsuz olarak gerekçeli şekilde cevaplıyoruz.

   ocak – haziran 2021 döneminde 9. ve 9/a maddeleri kapsamındaki ilgili kişiler tarafından yapılan toplam başvuru adedi: 2268

   bu başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgilere aşağıdaki görsellerden ulaşabilirsiniz.

   başvuruyu yapan kişi
   kişi başvuru kategorileri
   kişi başvurularının sonuçları

   olumlu sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmesi nedeniyle ilgili içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   kısmi olumlu sonuç, birden fazla içeriğin tek bir başvuruyla şikayet edilmesi durumunda başvuruya konu içeriğin/içeriklerin bir kısmının yayından kaldırılarak bu konuda başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   olumsuz sonuç, başvuru sahibinin şikayetinin yerinde görülmeyerek başvuruya konu içeriğin/içeriklerin yayından kaldırılmamasına ilişkin olarak başvuru sahibine bilgi verilmesi anlamına gelir.

   hakları ihlal edildiğini iddia eden kişilerin yaptığı başvurular, alanında tecrübeli ve eğitimli hukuk danışmanlarımızca değerlendirilmekte olup; bu değerlendirmeler, yılın her günü yapılmaktadır.

   başvuru sonucunda yapılan tespitte hukuki yanlışlık bulunduğu düşünülüyorsa gerekçesiyle birlikte tarafımıza her zaman itirazda bulunulabilir. bu durumda hukuk danışmanlarımız, başvurunuzu yeniden değerlendirmektedir.

   ayrıca hukuka aykırı olmamak, reklam içermemek, şikayete konu yazının yayındaki kapsamını aşmamak ve konuya ilişkin olmak kaydıyla başvuru sahiplerinin hazırlayacağı cevap ve düzeltme metni tarafımıza iletildiğinde, bu metin şikayete konu yazının bulunduğu başlık altında yayınlanabilir.
  5 entry daha
  hesabın var mı? giriş yap