suzgec

  • 40
  • 0
  • 0
  • 0
  • 12 yıl önce

ikinci cumhuriyetçilik

ikinci cumhuriyet deyimi türk siyasal yaşamına ilk defa 27 mayıs hareketi ve 61 anayasas ile başlayan dönemi ifade etmek için kullanılıyor.ama bu tabir fazla tutmuyor.91den itibaren yeni bir içerikle telafuz edilmeye başlanıyor.2.cumhuriyet tartışması mehmet altanın kavramlaştırması ile başlıyor ve reha muhtarın sıradışı sunumuyla bir tartışma programında yaygın bir kitleye ulaşıyor.tartışma önce isim ve numaralandırma üzerine..metin hepere gore 60’a kadar 1, 60-80arası 2 , 80den sonra da 3.cumhuriyet dönemi.2 cumhuriyeti anlamak teferruatlı bi özal bilgisi gerektirir..özal özellikle cumhurbaşkanı olduktan sonra bir değişim peşinde..kendi deyimiyle bir zihniyet inkılabı arayışında..cengiz candarın deyimiyle, zihniyet inkılabıyla kemalist kutu açılıyor ve komunistlikten islamcılığa, islamcılıktan turancılığakadar hakim duşunceye aykırı duşen her türlü duşunce akımı ortaya saçılıyor.80ler boyunca iktisadi vurgu varken sonraları demokratik öğeler önem kazanıyor.80lereki kürt politikasının değişmesi isteniyor.kimliklere saygılı, hoşgorulu kapsayıcı bir siyasal alan vurgusu var..kimilerine gore özal 2.cumhuriyetin fikir babası.kurdurtmaya çalıştığı ikinci cumhuriyet partisi bağlamında şöyle diyor:zengin-asker-burokrat egemenliğine gore yapılmış devletin halka dayalı,tam demokratik yani siyasette ve ekonomide liberal devlete dönüşmesi gerek..kimilerine gore ise özal fırsatcı bir lider.guneri civaoğluna göre özal 2.cumhuriyet ilkesini hazır buluyor ve tıpkı iyi iş yapacak bir siyaset reklamı sloganı gibi kendi tek adam hedefine ambalaj olarak kullanıyor.çünkü bu kendisini seçilmiş padişah haline getirecek olan, bakanları burokrat statusunde duzenleyen valileri seçimle iş başına getiren bir sistem.. özalın danışmanlarından cengiz candar neo-osmanlılık fikrini one suruyor.buna gore turkiye bolgede dış politika tuketen değil üreten bir ulke olmalı, ve aktif bir dış politika izlemeli..(çünkü onlara gore yurtta sulh cihanda sulh anlayışı barışçı ve maceradan kaçan b,r siyaset)neo-osmanlılık fikri yalnızca bir dış politika projesi değil.aynı zamanda bir kimlik arayışının ifadesi.kureselleşme ile birlikte turkiyede bir kimlik tartışması başlıyor.tek tip turk kimliği parçalanıyor.kimlik arayışları da değişim talebini doğuruyor.değişim talepleriyle ortaya çıkan 4 grup goruyoruz:kurtler, müslümanlar, marksistler ve liberaller..
kürtler karşılarında sürekli olarak üniter devleti buluyor ve ayrılıkçılıkla suçlanıyor..müslümanlar da şeriatçılıkla suçlanıp karşılarında hep laikliği buluyor..marxistler ve liberaller ise kemalizmin diğer 2 korkusu.
tüm bu gruplar öteden beri karşılarında hep ceberrut devleti buluyor.kimlikler ve istekler surekli bastırılıyor.fakat kureselleşem iletişim araçları özel radyo ve televizyonlarla farklı sesler duyulmaya başlanıyor ve 2.cumhuriyet fikri tartışmak isteyen bir turkiyede ortaya çıkıyor..

devamını okuyayım »
16.09.2005 12:16