yinemifasulya

  • 216
  • 11
  • 2
  • 0
  • dün

autocad

inşaat mühendisliği, şehir planlaması, mimarlık gibi genelde yapı disiplinlerince kullanılan iki ve üç boyutlu versiyonları ile teknik çizimin yanında modelleme imkânı da sağlayan bir cad programı.

son versiyonu autocad2020 olmakla birlikte yıl yıl bu versiyonların güncellenip cracklenme ihtimalini azaltmanın yanında kullanıcı deneyimini geliştirme de ön planda tutulmaktadır.

temel komutlar line (l), move (m), erase (e), copy (co), polyline (pl), text (t), rotate (r), circle (c), undo (u), redo (y), offset(o+ number), area cumulative (area+o), explode (x), trim (tr), hatch (h), align (al), extend (ex), divide (d), point, scale (sc), join (j), polyline edit (pe), xclip, overkill, strech, insert, fillet(f), chamfer(ch), xline(xl), array (ar), measure * olmakla birlikte bu komutları girebilmeniz için kısayolu girdikten sonra `(t9 ile açabileceğiniz command line` da görünen) entera basmanız gerekmekle birlikte birçoğu için spesifik sayı-referans object girmeniz mümkündür. hatch komutunun düzgün çalışması için lineları olaildiğince polyline haline getirmelisiniz * . temel olarak iki şekilde hatch atmak mümkündür: annotative associative. annotative hatch ilgili nesneye göre çalışırken associative hatch kendisi çalışır ve sağını solunu çekiştirmenize imkan verir. hatchi bir kez yukarıdaki tabdan associative hale getirirseniz geri almanız mümkün değildir.

layer sistemi ile çalışan programda layer penceresinden çalışma stilinize göre bir layer listesi oluşturmali ve yeni elemanlar için yeni katmanlar açmalısınız. * layerlar layiso, layuniso, layoff, layon gibi tek tek kapatma ve açma özelliğine sahiptir ve böylece çizimde sadece kapıları, sadece duvarları, sadece döşemeleri vb. bırakarak daha temiz çalışabilirsiniz.

grup (gr) ve block (b) gibi komutlar ise proje ölçeğinin artması ile karşımıza çıkmakta. temelde ikisi de objeleri bütün olarak algılatmakta kullanılsa da grup çok daha nadir kullanılan, *lispleri yazılırken * ve toplu olarak algılatılan objenin içerisindekilerle grubu bozmadan veya içine girmeden oynayabileceğiniz ve isim vermek zorunda olmadığınız komut. block ise ref ve double click ile çalışan daha kompleks bir komut. yaptığınız bloğun ismi tek olak zorunda ve dosyadan bloğu sildiğinizde bloğu silmiş olmamanızdan mütevellit dosyayı temizlemek için bir de 'purge' * girmelisiniz.

blokları iki şekilde kullanabilirsiniz: doubleclick ve ref. doubleclickle girdiğiniz bloklar dinamik component yazmaya imkan verir ve proje ölçeğinin büyüdüğü ve elemanların * ufak farklarla tekrarlamaya başladığı durumda, dinamik component ile sadece boyları, sadece içerdiği elementler, sadece rotationları gibi tek bir parametreleri farklı olan temelde aynı objeleri tek blok içerisinde toplayabilirsiniz. doubleclick in tek dezavantajı içine girdiğiniz bloğun arkasındaki objeyi referans alamıyor oluşunuz.

ref * ile girdiğiniz bloklarda ise bloğu dışarıdaki objeleri referans alarak oynama, bloktan eleman çıkarma gibi işlemleri yapabilirsiniz. blok kullanırken arkasına wipeout komutu ile maske atmanız iyi olacaktır zira ileriki aşamada her şey bombok olur. blok ismi yegane olmalıdır, rename komutu ile ismi değiştirirseniz aynı isimli tüm blokların ismi değişir ve dinamik component yazılmış bloğa ref ile girerseniz ilgili bloktaki component patlar. find and replace komutu bloklar içerisindeki textler için de işe yarar.

blok kullanımının bir diğer versiyonu attribute yazılımıdır. att nin ileriki versiyonları olan lisp yazılımlarını ise sadece tüm cad programını satın aldığınız takdirde yazabilirsiniz.
att * genelde kot verirken, kesitlerde, çizim isimlerinde vb. kullanılmakta. att yazmak için ilk önce içinde text ekleyeceğiniz elemanlarınızı block haline getirmeli, daha sonra att komutu ile textin özelliklerini ayarlamalısınız. att sadece yazının değiştiği bloklarda bloğu bozmadan text ile dilediğiniz gibi oynamanıza izin verir. takdir edersiniz ki find burada çalışmaz.

çizim bittikten sonra ise malzeme, kot, detay taglerini iki şekilde verebilirsiniz. ilki yukarıda bahsettiğim dinamik komponent veya malzemeler için att yazılımı ile. fakat her eleman için farklı component yorucu olacağı için ikinci yol olan multileader (ml) veya qleader (ql) komutları daha kullanışlıdır. benim favorim ml. bu komutla tagleyeceğiniz malzemeyi işaret eden bir eleman ve isim yaratabilir, ve bununla oynayabilirsiniz. ml nin pratik yönü blok mantığı ile çalışmamasına rağmen * size blok oluşturmanıza gerek kalmadan boyutlarıyla oynayabileceğiniz bir paket yaratıyor oluşudur.

yukarıda aklıma yeni şeyler geldikçe eklenecek olan entry dışında bazı ipuçları ise şu şekildedir:

-oops komutu en son erase işleminizi üzerine birçok şey yapmış olsanız bile geri alır.

-tr de iken shifte basılı tutmak extend etmeye, extendde iken shifte basılı tutmak trimlemeye yarar.

-donut komutu revision cloud'un daha pratik kullanımıdır.

-previous komutu bir önceki komutu tekrarlamanıza yarar. örneği movedan sonra enter+p enter derseniz bir önceki seçili elemanı tekrar seçip move komutunu girer.

-laydel purge ün işe yaramadığı durumlarda kullanılır. fakat layerı direkt sileceğinden kullanırken dikkatli olmalıınız.

-dimlfag ölçü verirken tüm ölçüleri gerçekte olanın katları şeklinde vermenize olanak verir. daha sonra normale döndürmek isterseniz dimlfag değerini 1 girip tüm ölçüleri seçip update diyebilirsiniz.

-gatte attlerin içinde değiştirdiğiniz texti tüm attlere uygulamanızı sağlar.

-txtexp sketchup gibi programlarda textler import edilmediğinden önce bunları pl haline dönüştürmeniz gerekir. bu konut bunu sağlar. texti patlatır yani.

-filedia dosyayı sekme açarak veya dosya içinde kaydetmenizi sağlar. değişkenleri 1 ve 0dır.

-break nesneyi dilediğiniz yerden kesmenize yarar.

-boundry farklı layer ve objelerle tanımlanmış olsa da kapalı alan içerisinde pl çizer. alan hesaplamaları için çok kullanışlıdır.

-selectioncycling üst üste binmiş nesneleri bir pencere açarak seçmenizi sağlar. favori komutlarımdan biridir kendisi.

-mirrtext adından da anlaşılacağı üzere yazıların simetriğini almaya yarar. değişkeni 1 olarak değiştirmeniz yeterlidir.

-generateboundary ilgili hatch in etrafına polyline atar. bu polyline ı global width den kalınlaştırıp inceltebilirsiniz. kendisi favori komutlarımdan biri olur.

-display lw adından da belli oladuğu üzere çizgi kalınlığını değişkene göre gösterir ve gizler.

-circle ı pedit komutu ile normalde pl haline getiremezsiniz. bunu sağlamak için circle ı break ile çok kısa bir şekilde kırdıktan sonra pe komutunu girip sonra böldüğünüz yeri birleştirmelisiniz.

-xref dosyayı ağırlştırmadan bir dosyadaki çizimleri başka bir autocad dosyasına referans olarak sadece reflection halinde göndermeye yarar. tam kullanımı ise ayrı bir entry konusudur.

-section almak için view> viewport configuration kısmından ekranı vertical olarak (tercihen) ikiye bölmeniz sizi bayağı hızlandıracaktır.

-xline çalışmadığı durumda ray kullanabilirsiniz. hatta rayde rotationu kendiniz belirleyebildiğiniz için bir süre sonra xline yalan oluyor.

- zoom extend- z (enter) + e (enter) dosyada çizdiğiniz her şeyi çerçeveleyecek şekilde ekrana sığdırır. aksi takdirde autocad uzayında kaybolmak kaçınılmazdır.

-plan (enter) + ucs (enter) 3d cad dosyasını plan görünümüne (2d) getirir.

- furniture library niz yoksa ve uzun uzun dinamik blok yazmak istemiyorsanız view> tool palettes kısmından hazır dinamik blokları insert edebilirsiniz. tabii işinize yarayan olması gerekiyor.

-pdf e aktarmadan sheet hazırlamak için layout kullanmalısınız. bunun da kullanımı ayrı bir entry konusu.

-atılan hatch'i hardcopy çıktıda transparent olarak ayarlama: *
ctrl +p komutu ile plot penceresini açıyoruz. previous plotu seçip aşağıda printer/plotter sekmesinin yanındaki properties 'e tıklıyoruz. graphics sekmesine çift tıklayıp altında çıkan merge control <lines overwrite> butonuna tıklıyor ve aşağıdan lines merge'ü seçiyoruz. daha sonra ok ile bu pencereyi kapatıp plot penceresinde plot style table ın yanındaki edit kısmına tıklıyor ve istediğimiz rengin transparency ayarını screening sekmesinden yapıp save&close diyoruz. en son plot penceresini apply to layout deyip kapatıyoruz.
buradaki önemli nokta transparent olarak ayarladığımız rengi sadece istediğimiz yerde kullanmamız. aksi takdirde çizdiğimiz çizgiler de şeffaf olur.

- belediyeden aldığınız çap raporundaki koordinatları pl olarak girmek yerine point atarak koordinatlarını değiştirip noktaları birleştirin. bence daha garanti bir yöntem *

- autocadde eklediğiniz jpeg/pdf.. uzantılı dosyalar konumunu değiştirdiğiniz veya dosyayı başka bir konumdan açtığınız takdirde görünmeyecektir. bunu engellemek için dosyayı e-transmit komutu ile ziplemelisiniz. bu şekilde içinde belge bulunan dosyaları çıktıya gönderebilirsiniz. komut için file> e-transmit> ok.

-dda komutu * attığınız ölçülerin kıçının başının oynamamasını sağlar. fakat kullanırken dikkatli olmalısınız zira kendisi ölçünün alındığı nokta ile ölçüyü ayırır ve ölçüsü değişen alanı manuel olarak düzeltmek durumunda kalırsınız.

- mirrortext değişkeni 1 ve 0 olan komuttur. yazıları mirror ettiğinizde değişip değişmeyeceğini ayarlarsınız. block içinde çalışmaz, çalışması için bloğu flip ile dinamik yazmalısınız.

-ncopy block içindeki nesneyi bloğa girmeden/ eplode etmeden dışarı kopyalamanıza yarar. block içindeki blockları tutmaz.

-normal bloğu veya dinamik bloğu attye * çevirmek için definitionu ekledikten sonra senkronize etmeniz gerekiyor. bunu da attsync komutu ile yapabilirsiniz.

-wblock çizimin sectiginiz bir bölümünü ayrı bir dwg olarak kaydetmeye yarar.

-dinamik blok içindeki att yazdığınız tüm visibility stateleri için ayrı ayrı attsync komutu girmelisiniz.

-hatchtoback tüm hatchleri geriye atmaya yarar. *

- lisp yazıyorsanız en temel şey sağ ve sol parantezlerin eşit sayıda olmasıdır. sonra niye çalışmıyor ulan bu diye programın geçmişine sövmeyin. lisp yazılımları lp * cadlerde çalışmaz. lispi kod olarak alıyorsanız wordpad dosyasına kopyalayıp dosyanın uzantısını .lsp olarak değiştirip konumunu değiştirmeyeceğiniz bir yere kaydetmelisiniz. lispi direkt .lsp uzantılı dosya olarak indiriyorsanız sabit bir konuma kaydettikten sonra appload komutu ile dosyaya tanıtabilirsiniz.

devamını okuyayım »