şükela:  tümü | bugün soru sor
  • canlının habitatı içinde yaptığı her türlü iş..
    toprak solucanının toprağı havalandırması gibi..
  • (bkz: #2080577)
  • genellikle habitat tanımıyla karıştırılan bir kavramdır. habitat, canlının yaşadığı ya da arandığında bulunduğu yerdir. ekolojik niş ise bir organizma ya da populasyonun kendi aralarında ve cansız çevre ile sürekli etkileşim içinde bulunduğu ekosistem içerisindeki işlevini ifade etmektedir. yani habitat bir canlının yaşadığı adresi, niş ise organizmanın yaşamını sürdürebilmek için yaptığı adaptasyonu, fizyolojik tepkileri ya da öğrenilerek kazandığı davranışlarından doğan işini anlatmak için kullanılır.
  • niş yaklaşımı (bkz: niche approach), çevreye uyumu anlatan ekolojik yaklaşımıdır. buna göre, çevresel koşullardaki her gelişme ve değişiklik, "doldurulacak bir boşluk" yaratır. çevre tarafından seçilerek yaşamlarını sürdürme imkani verilen organizasyonlar, esasında bu boşluğun öngördüğü özelliklere sahip olan, bunlara uyan, bu boşluğu dolduran organizasyonlardır. diğer organizasyonlar çevre tarafından elimine edilecektir.
  • bir bireyin bulunduğu ortamda sahip olduğu bütün sorumluluk ve işlevler. ineklerin otlanması, kuşların yavrularını beslemesi birer ekolojik niş örneğidir.
  • bir organizmanın ekosistemdeki yani, organizmaların birbirleriyle ve çevreyle aralarındaki ilişkiler ağındaki yeri. niş, bir organizmanın nerede yaşadığı, ne yediği, hangi canlılara yem olduğu gibi faktörlerle tanımlanır.