kovalensky

  • 82
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

gerçekliğin algıdan ibaret olması

-gerçek nedir hikmet amca?
-gerçek, başkalarının bize uygulamaya çalıştığı tatsız bir ölçüdür.
-birimi nedir?
-birimi insandır.

"rasyonel bir kuşkuculuğun yayılmasının etkileri ne olabilir? insanoğlu ile ilgili olaylar güçlü tutkulardan kaynaklanır; bu da onları destekleyen birtakım mitlerin doğmasına yol açar. psikanalizciler bu sürecin kişisel görünümünü, vesikalı ve vesikasız deliler üzerinde incelemişlerdir.

bazı aşağılamalara maruz kalmış bir kişi kendisinin ingiltere kralı olduğu yolunda bir kuram benimser ve kendisine bu yüce konumunun gerektirdiği saygı ile davranılmamasını mazur göstermek için de zekice işlenmiş bir sürü açıklama icat eder. bu örnekte, komşuları onun bu hayallerine sıcak bakmazlar ve kendisini bir tımarhaneye kapatırlar.
fakat o kendi büyüklüğünü değil de ulusunun veya sınıfının veya mezhebinin büyüklüğünü ileri sürerse, görüşleri, dışarıdan bakan tarafsız bir kişiye tımarhanede karşılaşılanlar kadar abes gelse bile, birçok yandaş kazanır; bir siyasal veya dinsel önder olur. bu yolla, kişisel delilikle benzer kuralları izleyen bir toplumsal delilik gelişir. kendini ingiltere kralı sanan bir deli ile tartışmanın tehlikeli olduğunu herkes bilir; fakat tek başına olduğu için onun hakkından gelinebilir.
bütün bir ulus bir kuruntuya kapıldığı zaman, savlarına karşı gelindiğinde kapıldıkları öfke tek bir delininkiyle aynıdır; fakat o ulusun aklını başına getirecek tek şey savaştır."
bertnard russel: sorgulayan denemeler.

gerçek sadece algılayabildiğimiz düzlemde var. ötesinde ne olduğunu bilmiyoruz.
karadeliklerin cehenneme açılan kapılar olduğunu söylediğimde bunun gerçek olduğunu iddia etmem gibi. biber tatlı diyorum, bu bana göre gerçek. ancak başkasına acı geliyor, bu da ona göre gerçek.
kabul ettiğimiz gerçeklik dışında algılanan olayları delilik diye niteliyoruz. matematiksel yönünü açıklamadan önce lisede yüzüne bakmadığınız felsefenin bilim felsefesi yönünü araştırmanızı öneriyorum. gerisi az çok kendiliğinden gelir.

devamını okuyayım »
25.04.2013 15:47