xursiqoser

  • 2007
  • 175
  • 66
  • 7
  • dün

iyonosfer

atmosferin elektromanyetik dalgaları yansıtacak miktarda iyon'ların ve serbest elektronların bulunduğu 70 km ile 500 km.'lik kısmı. güneşten veya yıldızlar arası uzaydan gelen ışımalar, burada atmosfer gazlarının atom ve moleküllerini iyonlar veya elektrikle harekete getirir. iyonosferin yüksekliği zamana ve mevsime göre değişir fakat sınırının 25 ila 50 mil arasında olduğu kabul edilir. ışıma ve yansıtma özelliklerine göre çeşitli tabakalara ayrılır. karakteristik bir olay, bazı radyo dalgalarını yansıtmasıdır. bu katmanda gazlar iyon halinde bulunur. bu yüzden radyo dalgaları çok iyi iletilir. sıcaklık yüksektir, ancak gazlar çok seyrek olduğu için sıradan bir termometreyle ölçülen sıcaklık düşüktür.

devamını okuyayım »
02.04.2018 21:43