şükela:  tümü | bugün
 • bu başlıkta yer alan içeriklere ankara 1. sulh ceza hakimliği 2016/31 d.iş sayılı 05/01/2016 tarihli kararı uyarınca erişimin engellenmesine karar verilmiştir.
 • tartışılmaz bir gerçek
 • kendisinin twitter'de 541 bin takipçisinin olması, aynı zamanda siyasi bir kariyerinin olması ve çeşitli konularda muhtelif televizyon kanallarında hukukçu kimliğiyle birtakım programlara iştirak etmesinden dolayı meltem banko'nun artık topluma mâl olmuş bir kişilik olduğu yadsınamaz bir hakikat haline gelmiştir. topluma mâl olmuş kişilerde ise bazı hak ve hürriyetlerin daha dar biçimde tanımlanması gerektiği durumun doğasından kaynaklanan bir gerçektir. ekşi sözlük platformu'nda ise meltem banko'ya hukuki sınırlar içinde kalarak yapılan eleştiriler dahi silinmekte, diğer entryler ile birlikte gümbürtüye gitmektedir. yargıtay ve aihm içtihatlarında ise başta siyasiler olmak üzere topluma mâl olmuş kişiler hakkında yapılan çok ağır eleştiriler dahi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmiştir.

  anayasa'nın 25. maddesine göre ise " herkes düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir."

  tck 125'e göre ise "bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ... veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır."

  ilgili entry'de ise hakaret suçunun maddi unsurlarının oluşmadığı ortadadır. meltem banko'nun kötü bir avukat olduğunun beyan edilmesi anayasa'nın 25. maddesinde düzenlenen düşünce ve kanaat hürriyetinin hilafına bir vaziyet teşkil etmemektedir.

  mahkemenin bu kararı ile şüphesiz anayasa'nın 25. maddesi ihlal edilmiş, düşünce ve kanaati açıklama hürriyetinin önüne geçilmiştir.

  yine anayasa'nın 40. maddesine göre " anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir."

  bu maddeye dayanarak ekşi sözlük platformunda meltem banko'ya hakaret etmeyen fakat entry'leri anayasa'nın 25. maddesine aykırı bir biçimde silinen herkesi yetkili mercilere başvurup hakkını aramaya davet ediyorum.