şükela:  tümü | bugün
 • primer bozukluğun bikarbonat düzeyindeki artma olduğu alkaloz tipidir. artan bikarkonat düzeyini artan karbondioksit basıncı kompanse etmeye çabalar.
 • 1. aşırı ekzojen bikarbonat alımı
  akut alkali verilmesi: bikarbonat, asetat, laktat, sitrat
  süt-alkali sendromu
  2. hücre dışı volüm azlığı, potasyum eksikliği ve sekonder hiperreninemik hiperaldosteronizm
  gastrointestinal nedenler: kusma, gastrik aspirasyon, villoz adenom
  renal nedenler: diüretik kullanımı, posthiperkapni, barttler sendromu, potasyum ve magnezyum eksikliği
  bu durumlarda idrar klorürü 10 meq/l'nin altındadır. bunlara klor tedavisinecevap veren metabolik alkaloz da denir.
  3. hücre dışı volüm genişlemesi, potasyum eksikliği ve mineralokortikoyit aktivitede artma
  yüksek reninle birlikte olanlar: renin salan tümörler, renal arter darlığı, malign hipertansiyon
  düşük reninle birlikte olanlar: primer hiperaldosteronizm, cushing sendromu, adrenal enzim eksiklikleri, meyan kökü, liddle sendromu
  bu durumlarda idrar klorür düzeyi 20 meq/l'nin üzerindedir. bunlara klor tedavisine cevap vermeyen metabolik alkaloz ismi verilir.
 • ister respiratuar ister metabolik olsun alkalozda klinik hipokalsemi kliniğidir.
 • metabolik alkalozu olan hastanın idrar kloruna bakılır. eğer idrar kloru yüksekse o zaman bu hastada serum fizyolojik infüzyonuna yanıt yok demektir.

  eğer idrar kloru düşükse ki genelde diyare ve kusmada bu tablo karşımıza çıkar, bu durumdaki hastaya serum fizyolojik verdiğimizde alkalozu hemen toparlar.
 • metabolik alkaloz nedenlerini kmd olarak kısaltabiliriz.

  k: kusma m: minerokortikoid fazlalığı yapan nedenler d: diüretik kullanımıdır. yada benzer sendromlar : bartter sendromu, gitelman sendromu olabilir.

  metabolik alkaloz 'da olan paradoksal asidürinin esas sebebi hipopotasemidir.

  edit: bilgi ekleme.