şükela:  tümü | bugün
 • dünya'nın en zeki insanlarından olan einstein'in atatürk'e mektup yazdığını bilmeyen mal beyanı:

  yabancı kaynak: http://newswatch.nationalgeographic.com/…ns-letter/

  yerli kaynak: http://www.cankaya.edu.tr/duyuru/einstein.php

  (bkz: şimdi siktir git)

  edit: ulan dedim uğraşmayayım.

  bana türk ülküsü nedir diyenlere şu cevabı veriyorum: türk ülküsü yüksek rehber gaziye iman ve sadakattan başka birşey değildir.

  diplomatlar gazetesi ve ben, on yıllık cumhurbaşkanlığınızdan dolayı sizi tebrik ederiz. hürriyet uğruna yaptığınız savaşlarınızı hatırlarız.

  şanlı rehberliğiniz altında türkiye dünyada büyük bir hürmet ve itibar kazanmıştır. diplomatlar gazetesi her vakit türk milletinin yükselmesini takdirlerle takip etmiştir. zat-ı devletlerinin şahsi saadetleri ve memleketinizin terakkisini yürekten dilerim efendim.

  prof s. porsme

  diplomaten-zeitung
  berlin, köpenickerstr. 79

  (çankaya köşkü-atatürk arşivi d: 86, f: 1-79)

  büyük komutan,

  balkan devletlerinin bir kardeşlik havası içinde kaynaştıkları şu sırada, ekselanslarınızın değerli mesajlarının etkisi altında kalarak işbu mektubumu en samimi teşekkürlerimle birlikte takdim ediyorum.

  balkanların bir tek sınır ve cephe teşkil ettiği hakkındaki beyanatınızı birleşik balkan orduları varlığını nefsinde toplamış ve temsil etmiş olan bir komutanın canevinden yükselen bir gerçek olarak telakki ediyorum. balkan devletlerinin bugünkü birlik ve ortaklığı ezeldenberi tabii ve zorunlu bir ihtiyaçtı..”

  emekli general ilias uzun uzun balkan birliğinin faydalarını sıraladıktan sonra, sözü yine atatürk’e getiriyor ve mektubunu şu sözlerle bağlıyordu:

  “..bir yunan vatandaşı ve emekli bir general sıfatıyla her iki milletin ve onları idare eden yüksek şahsiyetlerin iyi niyetlerine dayanan dostluk ve samimiyetlerini gö’zönüne alarak cephede türk askerlerinden aldığım ve kendilerinde açtığım yaraları ve kbprühisar cephesinden 1921 yılında bir düşman sıfatı ile zât-ı âlinize gönderdiğim mektubu unutarak, gerektiğinde müşterek sınırlarımızı savunmaya hazır olduğumu arzederim. saygı ve samimi dostluklarla.

  emekli general sonakos ilias “

  (çankaya köşkü, atatürk arşivi, dosya : 86-2/3)

  mareşal hazretleri,

  son anadolu gezimde, sizden gördüğüm iyi kabulün, görüşmelerimizin, bana gösterilen yakınlık ve itimadın hatıralarını birlikte götürmek üzere, yarın anadolu ‘dan ayrılıyorum. ne kadar duygulandığımı arz edemem.

  burada, fransız heyetini buldum. yarın albay cettelat ile birlikte beyrut’a hareket ediyorum. oradan fransa’ya gidecek olan ilk gemiye bineceğim. paris’te beni sabırsızlıkla bekliyorlar. buradan götüreceğim bilgilere her yerde büyük önem verileceğini biliyorum. fransız heyeti tam bir anlaşma ve dostluk içinde türk arkadaşlarıyla birlikte çalışmaktadır. dünyada bundan daha iyi anlaşmak ve uyuşmak imkânı yoktur.

  burada rastladığım yetkili bir asker, fransız kurmaylarında genellikle mevcut fikir ve kanaata göre, bugün, yunan cephesine karşı hemen bir taarruz yapmanın doğru olmayacağını söylüyor. yunan ordusu, manen bozulmakta ve yavaş yavaş parçalanmaktadır, ihtimal ki yakında beklediğiniz fırsatı elde edeceksiniz- bugün yapacağınız bir taarruz hem bu çözülmeyi durduracak ve hem de düşmanınızı, tehlikeye karşı koymak için, iç mücadeleleri unutmağa yönetecektir. atina’da durum pek kötüdür.

  ingiltere’nin barış isteğine dair izlenimlerim pek kuvvetlidir. hatta, önceki bazı belirtileri bilmekteyim. sanıyorum ki, son demeciniz büyük etki yapmıştır. ben inanıyorum ki, ingiltere her yandan üzerinize yöneltilen saldırıları durdurabileceğinizi anladığı gün, görüşmelere girişecektir.

  avrupadaki şahsi nüfuzunuz günden güne artmaktadır. daima iddia ettiğim üzere, bu nüfuzunuz, şahsınıza dayanacak olan gelecek barışın en önemli etkeni olacaktır.

  diyebilirim ki kaçınılmaz zorluklara rağmen herşey yolundadır. paris’te edineceğim fikirleri de derhal arz edeceğim. düşüncelerimi savunmak için londraya gideceğimi de umuyorum. ilk duygularımı burada arzederken, size ve sizinkilere karşı beslediğim sevgi ve bağlılığın ne kadar derin, ne kadar kuvvetli olduğunu tekrar etmek isterim. bu vesile ile mareşal hazretleri, gerçek bağlılığıma ait duygularıma güvenmenizi ve bu duygularımın çevrenizdeki kimselere de yansıtılmasını rica ederim.

  berthe georges gaulis

  (çankaya köşkü-atatürk arşivi, d: 38-f: 3)

  ankara’da mustafa kemal paşa hazretlerine ekselans,

  1914 yılında, yunanlılara karşı türkiye ile bulgaristan arasında bir askeri antlaşma yapmak üzere sofya’ya geldiğiniz zaman, siyasî ve askerî bakımdan pek önemli olan ve o anda aramızda doğan dostluğu ümit ederim ki hatırlarsınız.

  o vakit bendeniz harbiye nazırı bulunuyordum. siz ve bulgar genel kurmay başkanı sözleşmenin metnini düzenlemekle meşgul bulunuyordunuz. hatta, bazı noktalarda sizinle genel kurmay başkanı arasında çıkan anlaşmazlığı gidermek için birçok defalar görüşmelerinize katılmak fırsatını bulmuştum. hatırlıyorum ki, muhtelif tasarılarda yüksek şahsınızı tutuyordum. zira, askerî teknikteki bilginiz ve tam dehanız sayesinde, kıtalarımızın ortak harekâtı için gereken prensipleri ekselansınız daha iyi takdir buyuruyordunuz. size verilen vazifeleri başarı ile bitirerek istanbul’a hareketiniz sırasında yüksek şahsınıza gönderdiğim bir mektupla, hakkınızda en iyi dileklerimi ulaştırmakla birlikte, vatanınızın gelecekteki kaderinde parlak bir yer tutmanız ümidimi de açıklamıştım.

  bütün dünyanın gözlerinin ekselanslarına yöneldiği ve bütün islâm dünyası, pek büyük ve hayret verici olan kahramanca mücadelelerinizi kutladığı ve takdir ettiği bu sırada, dileklerimin gerçekleştiğini görmekle pekçok sevindim ve heyecanlandım. başarılarınızdan dolayı ekselansınızı candan kutlarım ve kutsal davanızda kesin sonucu almanız, düşmanlarınızı yok etmeniz yolunda ulu tanrı ‘nın yardımcı olmasını bir defa daha dilemekteyim. bu zafer dakikası muhakkak gelecek ve beklediğimizden daha çabuk erişecektir.

  bu bakımdan size yararlı olabilmekle ne kadar mutlu olacağımı ve ortak düşmanımızın gelecekteki yenilgisinde hazır bulunmayı ne kadar istediğimi belki düşünemez ve anlayamazsınız. siyasi inançlarımdan dolayı, hükümetim tarafından, hakkımda yüce divan önünde takibat yapılmakta bulunulduğundan avusturya’da baden şehrine sığınmak zorunda kaldım. siyasi olayları burada izliyorum. elde edeceğiniz başarılar sayesinde zulüm görmüş bütün milletlerin zorla alınmış haklarının geri verileceği zamanın geleceğini ümit ediyorum. galibiyet tacıyla taçlanacak olan kahraman ordunuz, böylece yalnız vatanınıza değil, ortak düşmanlarımızın her gün artan zulümleri altında inlemekte olan bütün doğu’ya, barış ve kurtuluş nimetlerini geri vermiş ve temin etmiş olacaktır.

  1 claude farrere’in l’extraordinaire aventure adlı 1921 de paris’te yayınlanan kitabının önsözünde.

  2 bu mektup, genelkurmay harp tarihi başkanlığınca yayınlanan atatürk haftası armağanı-10 kasım 1974 adlı kitaba da alınmıştır. ankara 1974, s: 45-47

  samimi selâmlarımı ve pek derin saygılarımı kabul buyurunuz ekselans.

  general kleman boyaciyef

  (çankaya köşkü - atatürk arşivi, d: 18-f: 86/1)

  ekselans,

  bendeniz büyük savasın dehşetleri içinde bulunmuş bir subay kızıyım. bütün dünyanın düşman kesildiği biz avusturyalılar, uçurumun kenarında bulunuyoruz. mutsuz ülkemiz daha uzun süre, daha iyi zamanları beklemek zorunda kalacaktır. buna karşılık türkiye yeniden doğuşunun borçlu bulunduğu bir adama sahip olmak mutluluğunu elde etmiştir.

  türk zaferi güçlü elinizle yaratılan bu şanlı kurtuluş, adaleti seven herkesi içten sevinçlere kavuşturmuştur. bendeniz de yüksek yönetiminiz altında türk milletinin kazandığı bu şanlı zafer hakkındaki sevinç ve duygularımı bestelediğim marşı ekselanslarına sunmakla belirtmek istiyorum.

  ekselanslarınızın bu marştan bir zevk duymalarının benim için bir onur olacağını arz ile, ve büyük bir bağlılıkla, bir imzanızın bağışlanmasını rica ederim. en içten saygılar.

  viyana 9.12.1922

  leopoldine könig
  wien, xııı, stainbauergasse 25. d. desterr
 • eksik kalacak bir inanıştır.

  amerika?

  atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi
  başarılarını, türk halkına ilham veren liderliğini, modern
  dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak
  kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.
  çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür türkiye' nin
  doğması, yeni türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli
  bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, atatürk' ün türk
  halkının işidir. şüphesiz ki, türkiye' de giriştiği derin ve
  geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini
  daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

  john f. kennedy (a.b.d. başkanı)

  benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun
  gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

  franklin d. roosevelt (a.b.d. başkanı)

  asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.
  kendisi, türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında
  hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. keza o, türklere, bir
  milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine
  güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

  general mc arthur

  sovyet rusya hariciye nazırı litvinof ile görüşürken kendisine
  onun fikrince bütün avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade
  dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. bana
  avrupa' nın en kıymetli devlet adamının türkiye cumhurbaşkanı
  mustafa kemal olduğunu söyledi.

  franklin d. roosevelt a.b.d. başkanı

  dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri
  geçti.

  chicago tribune

  savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

  new york times

  insanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. o,
  tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

  gladys baker (gazeteci)

  almanya?

  o kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil,
  gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir
  kahramandı.

  prof. walter l. wrıht jr.

  atatürk türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. bu
  zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

  alman volkischer beobachter gazetesi

  almanya, atatürk' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. onda,
  tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol
  olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

  berlin, alman ajansı

  ıstırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve
  insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak
  isteyenler atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden
  örnek ve kuvvet alsınlar.

  profesör herbert melzıg(tarihçi)

  kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni türkiye' ye
  bakılarak bu günden ölçülebilir.
  çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle
  birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; anadolu
  dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir
  ruh aşılamıştır.

  ıllustrierte dergisi

  o, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle,
  bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı
  bir sahne seyrettirmektedir.

  herbert melzıg

  fransa?

  insanlığın bütün belirtileri onda kendini hemen gösteriyor.

  noelle gazetesi

  eski osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken,
  milli bir türk devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı
  başarılarından birisidir. mustafa kemal, yüce bir eser ortaya
  koymuştur. atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir
  örnek olmuştur.

  maurice baumant(profesör)

  çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.

  excelsior gazetesi

  dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

  le jour-echo de paris

  atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı
  olan türkler asla unutmayacaklardır.

  noell roger gazetesi

  karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde
  maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde
  hiçbir şüphe aranamazdı.

  claude farrer (yazar)

  bu günün türkleri, yüzyıllar önce avrupa' yı titreten canlı
  millet durumuna erişmiştir. ve bu aksam o büyük ulunun başında
  bekleyen türkiye, güçlü ve dipdiri türkiye' dir.

  pierre dominique(gazeteci)

  asırları asan adam !..

  fransa, paris basını

  akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların
  tarihinde izlerini bırakacaktır.

  albert lebrun

  fransız cumhurbaşkanı

  mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam,
  bütün rütbeleri, kazanmıştır. o memlekete, bulabilecek en
  şerefli isim ona verilmiştir.

  mercel sauvage(gazeteci)

  bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir.
  atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

  gerrad tongas(yazar)

  atatürk öldü. barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. artık
  evrende barışı kimse garanti edemez. nitekim avrupalı devlet
  adamları; o' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri
  dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş
  felaketinin içine sürüklemişlerdir.

  sanerwın gazetesi

  atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini
  göstermiştir.

  paris-le temps

  yeni türk devleti ile ankara antlaşması' nın imzalanması
  nedeniyle; "bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla,
  mustafa kemallerle anlaştı" diyenlere fransız başbakanının
  mecliste verdiği cevap:
  dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman
  mustafa kemal ve o' nun tüm askerleri burada olsalardı teker
  teker hepsinin heykellerini dikerdik. böylesine kahraman bir
  antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.

  fransız başbakanı brıand

  sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan
  olan "türklerin babası" yeni türkiye' yi yarattı, sultanları
  kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde
  radikal bir inkilap yaptı.

  paris-soir' den

  denilebilir ki onsuz, islam alemi yolunu bulabilmek için elli
  yıl daha bekleyecekti.

  berthe georges-gaulis

  o, yüce bir dağa benzer. eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark
  edemezler. bu dağın azametini kavrayabilmek için, ona çok
  uzaklardan bakmak gerekir.

  claude farrer / fransız edibi

  türkiye tarihi, bugün her zamandan çok batı ve avrupa
  tarihinden ayrılmaz bir haldedir. ve atatürk' ün bu yöndeki
  gayretleri sonuçsuz kalmamıştır.
  memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu
  gelişmenin temel öğelerinden biridir.

  charles de gaulle

  kemal atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek
  itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. bize savaşlarından birini anlatıyordu.
  birdenbire durdu: görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. fakat
  bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında
  ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
  cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle
  bir şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?

  george bennes

  vu gazetesi

  devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda
  türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan
  etmişlerdi. halbuki ölmeden değişti. hem de kökünden ve baştan
  aşağı değişti. inançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. son
  döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi
  memleketten sürüp attılar. türkiye, ruhunu değiştirmişti.
  tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.

  raymond cartıer

  le nouvelliste gazetesi

  ingiltere

  savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri.
  kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

  the fortnightly, londra

  avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet
  adamlarından birini kaybetti.

  spectator

  çağımızda hiçbir isim atatürk' ün adı kadar büyük saygı
  yaratmamıştır.

  observer

  ingiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir
  dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

  sunday times

  o, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. diktatörlerin tahammül
  edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve
  başaramayacağı işler yapmıştır. tarihte böyle adamlar
  devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

  word price

  o, türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan
  özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. başarıları,
  türkiye' nin avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun
  tarihini değiştirdi.

  times gazetesi

  savaş türkiye' yi kurtaran, savaştan sonra da türk milletini
  yeniden dirilten atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil,
  avrupa için de büyük kayıptır. her sınıf halkın o' nun ardından
  döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern
  türkiye'nin ata' sına değer bir görünümden başka bir şey
  değildir.

  winston churchıll ingiltere başbakanı

  atatürk, türk milleti'nin ruhunda türk bayrağı gibi dalgalanan
  bir baştı.

  daily telegraph

  cumhuriyet türkiye' sinin devlet başkanı kemal atatürk, diğer
  önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri
  kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve
  başarı.

  the truth dergisi

  o genç ve dahi türk şefi'nin o esnada çanakkale de bulunması,
  müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.

  alan moorehead (yazar)

  atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış
  olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir.
  kendisi için, bugünkü avrupa' nın en güçlü devlet adamıdır
  diyebileceğimiz atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en
  cesur ve orijinalidir.

  herbert sideabotham (yazar)

  herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp
  birdenbire harekete geçmek iktidarı, o' nun eşsiz otoritesinin
  başlıca kaynaklarından biridir.

  grace ellison (gazeteci)

  (bkz: şimdi siktir git)
 • selahattin demirtaş'ın demokrat olduğuna inanmak kadar zavallıca değildir.
 • uzun adamın dünya lideri olduğuna inananlarca yalan sanılır diyeceğim iddia olurdu fakat atatürk ile rte'yi karşılaştırıyormuş gibi olmak bile atatürk'e yapılacak büyük saygısızlıklardan biri olurdu.
 • ülkeyi soyanların dünya lideri olduğu yalanına inanmakla kıyaslanmayacak gerçek. inanç teslimiyetten gelir, gerçek somut bilgilerden. bu başlığın inanç olduğunu iddia eden, bu farkı bilemeyecek kadar da maldır.
 • (bkz: he gülüm he) vallahi şu zamana kadar görüştüğüm ve tanıdığım hangi avrupa vatandaşı varsa hepsinin hayran olduğunu ve şu başlığı açan zavallı troll başta olmak üzere hakkında hepimizden daha fazla bilgiye sahip olduğunu tecrübe eden ve en uzak memleketlerde bile (bkz: japonya) kendisiyle bir şekilde yolu kesişen biri olarak inandığım değil, bildiğim önermedir. buradan bu başlığı şu saatte açan trole selam eder, en başta kendisinin bir zahmet araştırmasını tavsiye ederim. öyle klavye başından başlık açarak, aşağılayarak olmuyor o işler. yoksa siz hala dünya lideri diye kendini bir güzel yutturan çıplak krala mı inanıyorsunuz? ulen bir adım da ileri gidin paso adamı eleştireceğinize be! bir defa da sadece eleştirmeyin, ileri gidin ve değiştirin çok nefret ediyorsunuz madem. ama nerede sizde o vizyon! sizin gibi troller ancak buralarda görünüyor, o kadar!

  (bkz: trol detected)
  (bkz: don't feed the troll)
 • işgalde ki hali sakın unutma
  atatürk'e dil uzatma sebepsiz
  sen anandan gene çıkardın amma
  baban kimdi bilemezdin şerefsiz...
 • doğrusunun avrupa'nın atatürk'e hayran olduğunu bilmek olan sıçmık tespit cümlesi. adamlar sokaklarına, bulvarlarına hırsız, katil recep tayyip gazdoğan adını vermiyor mustafa kemal atatürk adını veriyor. nerenle nasıl tespit yapıyorsan artık, bir bitmediniz gittiniz...
 • seri şekilde atatürk'e hakaret etmek için entryler açan, açılmış entrylere cevaplar yazan birinin son icraatı olan entry...

  "rte'nin müslüman olduğuna inanıyorsun da, atatürk'e duyulan saygıya mı inanmıyorsun!" denilesice zat-ı sıçmığın saçmalamaları...

  (bkz: #44759807)
  (bkz: #44756497)
  (bkz: #44757375)
  (bkz: #44758562)
  (bkz: #44757170)