şükela:  tümü | bugün
 • eksik kalacak bir inanıştır.

  amerika?

  atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi
  başarılarını, türk halkına ilham veren liderliğini, modern
  dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak
  kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır.
  çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür türkiye' nin
  doğması, yeni türkiye' nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli
  bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, atatürk' ün türk
  halkının işidir. şüphesiz ki, türkiye' de giriştiği derin ve
  geniş inkilaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini
  daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.

  john f. kennedy (a.b.d. başkanı)

  benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun
  gerçekleşmesine artık imkan kalmamış olmasıdır.

  franklin d. roosevelt (a.b.d. başkanı)

  asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi.
  kendisi, türkiye' nin, dünyanın en ileri memleketleri arasında
  hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. keza o, türklere, bir
  milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine
  güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

  general mc arthur

  sovyet rusya hariciye nazırı litvinof ile görüşürken kendisine
  onun fikrince bütün avrupa' nın en kıymetli ve en ziyade
  dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. bana
  avrupa' nın en kıymetli devlet adamının türkiye cumhurbaşkanı
  mustafa kemal olduğunu söyledi.

  franklin d. roosevelt a.b.d. başkanı

  dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri
  geçti.

  chicago tribune

  savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

  new york times

  insanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. o,
  tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.

  gladys baker (gazeteci)

  almanya?

  o kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil,
  gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir
  kahramandı.

  prof. walter l. wrıht jr.

  atatürk türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. bu
  zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

  alman volkischer beobachter gazetesi

  almanya, atatürk' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. onda,
  tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol
  olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir.

  berlin, alman ajansı

  ıstırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve
  insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak
  isteyenler atatürk' ün iman verici ve yön göstericiliğinden
  örnek ve kuvvet alsınlar.

  profesör herbert melzıg(tarihçi)

  kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni türkiye' ye
  bakılarak bu günden ölçülebilir.
  çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle
  birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; anadolu
  dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir
  ruh aşılamıştır.

  ıllustrierte dergisi

  o, kendi milleti ve beşeriyet alemi için beslediği muhabbetle,
  bir dahinin neler yarattığına dair, cihana fevkalade heyecanlı
  bir sahne seyrettirmektedir.

  herbert melzıg

  fransa?

  insanlığın bütün belirtileri onda kendini hemen gösteriyor.

  noelle gazetesi

  eski osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken,
  milli bir türk devleti'nin kuruluşu, bu çağın en şaşırtıcı
  başarılarından birisidir. mustafa kemal, yüce bir eser ortaya
  koymuştur. atatürk' ün parlak başarısı bütün sömürgeler için bir
  örnek olmuştur.

  maurice baumant(profesör)

  çok büyük bir adamdı...bir siyasi dahiydi.

  excelsior gazetesi

  dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

  le jour-echo de paris

  atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı
  olan türkler asla unutmayacaklardır.

  noell roger gazetesi

  karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde
  maharet ve karakter o kadar iyi işlenmişti ki, sözlerinde
  hiçbir şüphe aranamazdı.

  claude farrer (yazar)

  bu günün türkleri, yüzyıllar önce avrupa' yı titreten canlı
  millet durumuna erişmiştir. ve bu aksam o büyük ulunun başında
  bekleyen türkiye, güçlü ve dipdiri türkiye' dir.

  pierre dominique(gazeteci)

  asırları asan adam !..

  fransa, paris basını

  akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların
  tarihinde izlerini bırakacaktır.

  albert lebrun

  fransız cumhurbaşkanı

  mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam,
  bütün rütbeleri, kazanmıştır. o memlekete, bulabilecek en
  şerefli isim ona verilmiştir.

  mercel sauvage(gazeteci)

  bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir.
  atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.

  gerrad tongas(yazar)

  atatürk öldü. barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. artık
  evrende barışı kimse garanti edemez. nitekim avrupalı devlet
  adamları; o' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri
  dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş
  felaketinin içine sürüklemişlerdir.

  sanerwın gazetesi

  atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini
  göstermiştir.

  paris-le temps

  yeni türk devleti ile ankara antlaşması' nın imzalanması
  nedeniyle; "bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla,
  mustafa kemallerle anlaştı" diyenlere fransız başbakanının
  mecliste verdiği cevap:
  dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman
  mustafa kemal ve o' nun tüm askerleri burada olsalardı teker
  teker hepsinin heykellerini dikerdik. böylesine kahraman bir
  antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.

  fransız başbakanı brıand

  sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan
  olan "türklerin babası" yeni türkiye' yi yarattı, sultanları
  kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde
  radikal bir inkilap yaptı.

  paris-soir' den

  denilebilir ki onsuz, islam alemi yolunu bulabilmek için elli
  yıl daha bekleyecekti.

  berthe georges-gaulis

  o, yüce bir dağa benzer. eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark
  edemezler. bu dağın azametini kavrayabilmek için, ona çok
  uzaklardan bakmak gerekir.

  claude farrer / fransız edibi

  türkiye tarihi, bugün her zamandan çok batı ve avrupa
  tarihinden ayrılmaz bir haldedir. ve atatürk' ün bu yöndeki
  gayretleri sonuçsuz kalmamıştır.
  memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan dostluk, bu
  gelişmenin temel öğelerinden biridir.

  charles de gaulle

  kemal atatürk' ün karakterinin bir cephesini göstermek
  itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. bize savaşlarından birini anlatıyordu.
  birdenbire durdu: görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler kazandım. fakat
  bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında
  ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.
  cesaret ve zekasından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle
  bir şef' in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?

  george bennes

  vu gazetesi

  devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda
  türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan
  etmişlerdi. halbuki ölmeden değişti. hem de kökünden ve baştan
  aşağı değişti. inançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. son
  döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi
  memleketten sürüp attılar. türkiye, ruhunu değiştirmişti.
  tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.

  raymond cartıer

  le nouvelliste gazetesi

  ingiltere

  savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri.
  kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

  the fortnightly, londra

  avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet
  adamlarından birini kaybetti.

  spectator

  çağımızda hiçbir isim atatürk' ün adı kadar büyük saygı
  yaratmamıştır.

  observer

  ingiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir
  dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

  sunday times

  o, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. diktatörlerin tahammül
  edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve
  başaramayacağı işler yapmıştır. tarihte böyle adamlar
  devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

  word price

  o, türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan
  özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. başarıları,
  türkiye' nin avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun
  tarihini değiştirdi.

  times gazetesi

  savaş türkiye' yi kurtaran, savaştan sonra da türk milletini
  yeniden dirilten atatürk' ün ölümü, yalnız yurdu için değil,
  avrupa için de büyük kayıptır. her sınıf halkın o' nun ardından
  döktükleri içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern
  türkiye'nin ata' sına değer bir görünümden başka bir şey
  değildir.

  winston churchıll ingiltere başbakanı

  atatürk, türk milleti'nin ruhunda türk bayrağı gibi dalgalanan
  bir baştı.

  daily telegraph

  cumhuriyet türkiye' sinin devlet başkanı kemal atatürk, diğer
  önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri
  kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve
  başarı.

  the truth dergisi

  o genç ve dahi türk şefi'nin o esnada çanakkale de bulunması,
  müttefikler bakımından tarihin en acı darbelerinden biridir.

  alan moorehead (yazar)

  atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış
  olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir önderdir.
  kendisi için, bugünkü avrupa' nın en güçlü devlet adamıdır
  diyebileceğimiz atatürk, hiç şüphesiz devlet adamlarının en
  cesur ve orijinalidir.

  herbert sideabotham (yazar)

  herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp
  birdenbire harekete geçmek iktidarı, o' nun eşsiz otoritesinin
  başlıca kaynaklarından biridir.

  grace ellison (gazeteci)

  (bkz: şimdi siktir git)
 • selahattin demirtaş'ın demokrat olduğuna inanmak kadar zavallıca değildir.
 • uzun adamın dünya lideri olduğuna inananlarca yalan sanılır diyeceğim iddia olurdu fakat atatürk ile rte'yi karşılaştırıyormuş gibi olmak bile atatürk'e yapılacak büyük saygısızlıklardan biri olurdu.
 • (bkz: he gülüm he) vallahi şu zamana kadar görüştüğüm ve tanıdığım hangi avrupa vatandaşı varsa hepsinin hayran olduğunu ve şu başlığı açan zavallı troll başta olmak üzere hakkında hepimizden daha fazla bilgiye sahip olduğunu tecrübe eden ve en uzak memleketlerde bile (bkz: japonya) kendisiyle bir şekilde yolu kesişen biri olarak inandığım değil, bildiğim önermedir. buradan bu başlığı şu saatte açan trole selam eder, en başta kendisinin bir zahmet araştırmasını tavsiye ederim. öyle klavye başından başlık açarak, aşağılayarak olmuyor o işler. yoksa siz hala dünya lideri diye kendini bir güzel yutturan çıplak krala mı inanıyorsunuz? ulen bir adım da ileri gidin paso adamı eleştireceğinize be! bir defa da sadece eleştirmeyin, ileri gidin ve değiştirin çok nefret ediyorsunuz madem. ama nerede sizde o vizyon! sizin gibi troller ancak buralarda görünüyor, o kadar!

  (bkz: trol detected)
  (bkz: don't feed the troll)
 • işgalde ki hali sakın unutma
  atatürk'e dil uzatma sebepsiz
  sen anandan gene çıkardın amma
  baban kimdi bilemezdin şerefsiz...
 • doğrusunun avrupa'nın atatürk'e hayran olduğunu bilmek olan sıçmık tespit cümlesi. adamlar sokaklarına, bulvarlarına hırsız, katil recep tayyip gazdoğan adını vermiyor mustafa kemal atatürk adını veriyor. nerenle nasıl tespit yapıyorsan artık, bir bitmediniz gittiniz...
 • seri şekilde atatürk'e hakaret etmek için entryler açan, açılmış entrylere cevaplar yazan birinin son icraatı olan entry...

  "rte'nin müslüman olduğuna inanıyorsun da, atatürk'e duyulan saygıya mı inanmıyorsun!" denilesice zat-ı sıçmığın saçmalamaları...

  (bkz: #44759807)
  (bkz: #44756497)
  (bkz: #44757375)
  (bkz: #44758562)
  (bkz: #44757170)
 • cenazesine hangi ülkelerden hangi düzeyde katılımın olduğuna bakınca somut olarak görülen durumdur.

  ziyaret ettiği ülkelerde 'burada istenmiyorsunuz' diye gazete manşetlerine çıkan, bütün otellerin 'yerimiz yok' diyerek rezervasyon yapmayı reddettiği, diplomatik rezalet çıkmasın diye evsahibi hükümet ricasıyla zar zor bir otelde yer ayarlanabilen birinin arkasından 'belki çaldığı kemiklerden bize de atar' diye koşuşturan zavallıların anlayamayacağı bir mertebedir.