• bilgisayarların ya da robotların bir gün insanların hayatını ele geçireceği formasyonu üzerine kafa yoran insanların atladığı farklardır. insandan daha akıllı düşünen bilgisayarların bir gün dünyayı ele geçireceği türünde çeşitli varyasyonları yok edecek farklardır bunlar. çünkü bilgisayarın insan beyninden üstün olması gibi bir olasılık mümkün değildir. beyinde yer alan nöronların yerini alabilecek bir bilgisayar sistemi oluşturmak hayalden öte olamaz. hele ki insan beyninin henüz tam olarak neler yapabileceği belli değilken, insanlar beyinlerinin sadece ufak bir kısmını kullanırken, hele ki, bir bilgisayarın açma-kapama düğmesi diye bir gerçeklik varken. bilgisayarın insanların beyinlerinin kapasitesinin sadece ufak bir kısmını kullanarak oluşturulan ve her özelliği insan denetiminde yapılan, insan aklının ürününden fazlası değildir.
  • bilgisayar testesterona maruz kalmadığı için işini gücünü düşünür. ama biz gariban erkek milleti testererondan ötürü saat başı başka şeylere konsatre olmak zorunda kalırız.
  • insan beyni henüz tam olarak çözülemediği için kesin olarak bilinemeyen farklardır. ayrıca bir insan hiçbir zaman salt beyinden var olamaz, duyu organlarıyla bir bütün oluşturması şarttır. beyin, duyu organlarından aldığı bilgiyi yorumlar, depolar, kullanır ve uygular. tek başına bir işe yaramaz. bu yüzden kanımca bir bilgisayar programıyla beyni karşılaştırmak anlamsızdır. anlamlı olan, bilgisayarın çevre birimlerinden (kamera, mikrofon ve sensorler) aldığı bilgiyi yorumlaması ve değerlendirmesiyle bir insanı karşılaştırmaktır (tabii uzun yıllar sonra). şu an için bilgisayarın tek üstün yanı hızlı ve doğru hesaplama gücüdür. insanın tek üstün yanı ise bilgisayarın kapatma düğmesine istediği zaman basabilme özgürlüğüdür. bu iki üstünlük arasındaki ortak özellik ise ikisinin de sahiplerine bir fayda sağlamamasıdır. insan kendini zayıf hissedince karşısındakinin kapatma düğmesine basmak ister, bilgisayar ise köle gibi bitleri byte'ları sayar durur. bu ikisi dışında da birbirlerine henüz pek bir üstünlük sağlayamamışlardır. insan, diğer bütün konularda başarılı olduğunu sanıyor ise yanılıyor olabilme ihtimali oldukça yüksektir, çünkü daha en büyük düşmanı olan egosunu yenememiştir. çok şükür ki insanların bir kapatma düğmesi yok ve beynimizin içindeki nöro-byte'larımız (!) tamamen özgür :)
  • bilgisayarlarımız henüz insan beyniyle aramda ne fark var sorusunu soramamaktadırlar kendi iradeleriyle, aslınta ortak bi yön bulmak da imkansızdır ikisi arasında nöronlar çok kararsız ve hızlı şeylerdir.