alg

  • kofti anarşist (177)
  • 564
  • 1
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

reinhart koselleck

koselleck (1923-2006) dil dışı fenomenleri tanımlamada (deneyim ve dilsel olarak ifade edilebilecek her şey: beklentiler, ihtiyaçlar, vs.) dilin öz katkısının kavramlar alanında işlediği tezinden yola çıkarak, dili söylemsel ve analitik sınırlamalarından kurtarır.

hem 1970'li yıllarda uluslararası akademik dünyada fikirler tarihine olan ilginin azalmasına cevaben cambridge okulunun (skinner, pocock) "politik düşüncenin tarihi"ne yoğunlaşmış olması; hem de post-yapısalcılığın yarattığı sarsıntıların düşüncenin kendisinden çok anlam biliminin (bkz: semantik) kendisini öne çıkartmış olması koselleck'in kavramlar tarihi üzerine eğilmesine zemin hazırlamıştır.

koselleck'in kavramlar tarihi üzerine eğilmesinde yazarın daha büyük bir 'sentez' arayışının da etkisi vardır elbette. böylelikle kosseleck yalnızca hermeneutik ve fenomenoloji geleneğinden (gadamer, husserl, collingwood), dil felsefesinden (saussure, wittgenstein, austin, searle), bilgi sosyolojisinden (fleck, mannheim, kuhn) ve sanat tarihinden (panofsky, warburg, gombrich) yola çıkmakla kalmaz aynı zamanda tüm bunlarla ilişki içinde olan disiplinlerarası bir kuramsal inceleme alanı yaratır.

bu girişimin merkezinde iki şey vardır: mekana bağlılığın vurgulanması (ki bu sebeple kosseleck uluslararası kavramlar tarihi karşılaştırmalarını savunmuştur) ve kaynakların bağlamsallaştırması ihtiyacı (kavrayışın tarihsel sınırlandırılmasında olduğu kadar eleştirinin de sınırlılığı); buradan yola çıkarak da dilin ve tarihin anlamaya ilişkin her girişimin temeli olduğu hipotezi. dolayısıyla weberci sachlichkeit ve vorurteilsfreiheit(nesnel ve önyargısız analiz) çabalarından epeyce uzaktadır koselleck (krş. gadamer). tarihsel bir metinle kurulan anlamsal ilişkide okuyucu kendisini bugünden ne kadar uzaklaştırabilirse metne o kadar çok yaklaşabilir . schleiermacher'in hermeneutik çevrimi gibi işlemektedir bu 'geriye' gidiş. diyalektik bir süreçtir. anlama süreci, bir öznenin anlamı sürecidir sonuçta.

devamını okuyayım »