cernikov

  • azimli
  • anadolu çocuğu (313)
  • 1215
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

deniz gezmiş

adı isyandır, namustur, devrimdir.

direnişte en ön safta parlayandır. ölüme tereddütsüz, onuruyla yürüyendir. boyun eğmeyendir. bu yüzden adı isyan tarihine beş para etmez altın harflerle değil alınteri ve kanla yazılmıştır.

onun adı it sürülerinin ulumalarının ulaşamayacağı bir yerdedir. puştun sözü ona değip geçmez bile.

özel mülkiyet düzeninin uşakları hırsızlığın ne olduğunu elbette bilirler, bu en temel varoluş biçimleridir onların. onlar içi hırsızlıkla doldurulmuş bir bok çuvalının kölesi olarak yaşarlar ve o bok çuvalının parçalarını kafataslarının içinde beyin niyetine taşırlar.

onların o "beyin" yerine taşıdıkları çuvala bir insanın 26 yaşında, gözünü kırpmadan, inandığı değerler için ve halkı uğruna ölüme gitmesi düşüncesi sığmaz.

onlar hayatları boyunca kendi çıkarları haricinde hiç bir şey için tırnaklarını bile feda edemezler.

her sene 6 mayıs geldiğinde onlardan bazıları öne çıkıyor. inandığı değerler uğruna, gözünü kırpmadan ileri atılan ve bunun bedelini yaşamıyla ödeyen o üç yiğit insana saldırıyorlar.

35 sene geçti, hala korkutuyor onları deniz gezmiş ve arkadaşları. çünkü burjuvazi ve onun uşakları, varlıklarını borçlu oldukları bu sömürü düzenini er ya da geç yerle bir edecek olan işçi sınıfı hareketinin bayrağına deniz gezmiş ve arkadaşlarının ruhunun rüzgar olduğunu biliyorlar.

devamını okuyayım »
08.05.2007 00:40