manzikert

  • azimli
  • hırçın golcü (290)
  • 5080
  • 40
  • 4
  • 1
  • bugün

hunların türk olduğu tezi

türklüğün salt ırksal bir tanım olduğunu sanan gerzekler ve onların gerzekliğine aynı gerzeklikle karşılık veren üst düzey gerzeklerin tartıştığı tez.

bu gerzekler, birisine türk demek için "x haplogrup" olması gibi genetik bir gereklilik ararlar. veya bilemiyorum çekik göz, kavruk ten falan da arıyor olabilirler. işin komiği başkalarını da ırkçılıkla suçlarlar ama kendileri ırkçılığın alasını yaparlar. dilleri türkçe dediğin zaman rusların yaptığı gibi yok türkçe değil kırgızca, yok türkçe değil tunguzca, yok türkçe değil iskit dili, yok türkçe değil sogdca derler. türk kültürü desen yok türk kültürü diye bir şey yok der, çin kültürü der, hint kültürü der, rus kültürü der, göçebeleri de her zaman yerleşiklerden aşağı görür, hiç bir şekilde yerleşiklerin göçebelerden etkileneceğini de düşünmez.

bu kıt beyinlilere laf anlatamazsınız, kim neye göre türk diyecek sormak lazım kendilerine? onlara göre türklük, herhangi bir içtimai teşkilatlanma gösterememiş asyanın bozkırlarında tutunamayıp anadoluyu talana gelmiş bir takım it sürüsü. erenler desen iran diyor, tasavvuf desen hint diyor, şaman desen afrika diyor. nasıl bir aşağılık kompleksi içerisindelerse, hayatları boyunca ezilmelerinin hırsını türklüğe saldırmakta ve kimliklerini reddetme yoluna giderek alıyorlar. türk olduğumuz için her şey bu kadar kötü gibi bir düşünce metodu geliştirmişler ki, zaten ırkçılığın alası bu noktada ortaya çıkıyor.

hun döneminde kime sorsan anam bilmemkim babam bilmemkim der, bilmemkimlerdenim der. kimsenin ben türküm diyeceğini bile sanmıyorum. ama bu insanların hepsi ortak bir dili, tarihi ve kültürü paylaşan, orta asya'da yaşayan avcı göçebe kabilelerin insanlarıdır. orhun yazıtlarında türk beyleri ve türk milleti sözleri geçer. bu muhtemelen yönetici sınıf içerisinde türklük kavramının var olduğunu gösterir. ayrıca çin kaynakları da bu bozkır kavimlerine "türk" derler. ilk türk tanımı çin kaynaklarda m.ö. 6.yy'a kadar gider. dahası göktürklerin hunlardan farkı yoktur, o da kabileler konfederasyonudur. kaldı ki bozkır devletlerinin hepsi benzer şekildedir. moğolların da içinde kırgızlar, türkmenler, çeşit çeşit etnik grup vardı, ama isimleri moğollardı.

sözün özü hunlar türktür. macarlar da hun federasyonu içindeki kabilelerden biridir. asyadan avrupaya göç eden avrupanın altını üstüne getiren kafilenin içindedir. daha sonra macaristan'a yerleşen yönetici sınıf da kafkaslardan göç eden göçebe "arpad"ın soyuna dayanır. arpad da muhtemelen tatar veya çerkesdir. türkiye'de kafkas ailelerde soyadı olarak sıkça rastlanılır.

http://en.wikipedia.org/wiki/árpád

devamını okuyayım »
30.04.2010 15:33