meganick

  • 272
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 ay önce

opdivo

sgk tarafından, "sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği" hükümleri gerekçe gösterilerek kanser hastalarına ücretsiz olarak temin edilmeyen ilaç.

peki bu ilacı ücretsiz temin etmek için ne yapmak gerekiyor?

doktorunuz bu ilaç için gerekli reçeteyi size verdikten sonra eczaneye ödeme yaparsanız; (bu aşamada ödeme yapmazsanız hukuki süreç birkaç haftayı bulabileceğinden tedavi gecikebilir, eğer mümkünse ödemeyi hemen yapmakta fayda var)

ödeme yaptığınız eczaneden alacağınız faturayı saklamanız gerekiyor.

devamında, tedavi gördüğünüz hastanenin bağlı bulunduğu sağlık sosyal güvenlik merkezine bir dilekçeyle başvuruyorsunuz. dilekçede kısaca hastalık sürecini anlatıyorsunuz ve size opdivo isimli ilacın reçete edildiğini belirterek, ilaç için ödediğiniz tutarın tarafınıza ödenmesini talep ediyorsunuz.

yukarıda bahsettiğim faturayı, teşhisinizi içeren raporu ve doktorunuzun size bu ilaca ilişkin verdiği reçeteyi de dilekçenizin ekinde sunuyorsunuz.

hangi ilde olduğuna bağlı olarak değişmekle birlikte, kurum size genellikle 1-2 hafta içerisinde "sosyal güvenlik kurumu sağlık uygulama tebliği 4.2.14. c- özel düzenleme yapılan ilaçlar" başlıklı maddesini gerekçe göstererek talebinizi reddettiğini bildirecektir.

akabinde hiç vakit kaybetmeden, tedavi gördüğünüz hastanenin bulunduğu yerin yargı çevresindeki iş mahkemesinde (iş mahkemesi yoksa iş mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde) dava açmanız gerekiyor.

dilekçede davalı olarak sgk başkanlığı'nın yer alması, yine tüm süreçlerin bu kez detaylı anlatılması, dilekçenin tercihen sağ üst kısmına "tedbir taleplidir" yazılması, netice-i talep kısmında ise, öncelikle kesintisiz olarak söz konusu ilacın sgk tarafından karşılanması için ihtiyati tedbir talebinin belirtilmesi, opdivo isimli ilacın tarafınıza ücretsiz teminine engel teşkil eden kurum kararının bilgilerinin yazılarak bu kararın iptalinin talep edilmesi ve varsa avukatlık ücreti ile yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesi talebi yer alması gerekmektedir.

genellikle mahkemeler ihtiyati tedbir kararını ivedilikle, yargılama süresince geçerli olmak üzere vermektedirler( eğer ciddi aksaklıklar olmazsa bir veya birkaç gün içerisinde bu karar çıkmaktadır).

ihtiyati tedbir kararının ardından, söz konusu kararın uygulanması için tekrar kuruma dilekçe ile başvuru yapmanız gerekiyor. bu noktadan sonra gerekli evraklar konusunda kurum sizi yönlendiriyor(her ilde farklı şekilde uygulamalar var).

evrakları teslim ettikten sonra sgk, banka hesabınıza faturada belirtilen tutarda ödemeyi yapacaktır.

bu başlığı okuyan herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
bizzat kendi babası bu ilaç yüzünden mağdur olmuş bir hukukçu olarak bunları yazmak istedim.

devamını okuyayım »