qassap

  • 266
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

bendeniz

kökünde farsça kaynaklı bende kelimesi vardır. dolayısıyla "kulunuz", "köleniz" demektir. dilimizde * bir alçakgönüllülük ifadesi olarak kullanılmaktadır.

kanaatimce bu kelime kullanıldığında insan kendisinden üçüncü bir şahısmış gibi bahsetmiş olacağından, bendeniz ile başlanan cümlelerin birinci tekil şahsa göre kurulması doğru değildir. örnek vermek gerekirse:

saygı duyduğumuz bir büyüğümüz bir tercihini ifade etmiş olsun. biz de aynı şeyi kendimizin de tercih ettiğini söyleyecek olsak "bendeniz de bunu tercih ederim efendim" yerine "bendeniz de bunu tercih eder efendim" desek daha doğrudur diye düşünüyorum.

daha açık bir örnek de şu olabilir: bir profesör asistanıyla konuşuyor olsun. profesör desin ki:

- ben senin başarılı olmanı istiyorum.

asistan bu durumda -biraz saçma olacak ama- "asistanınız da bunu istiyor" diyebilir. hâlbuki "asistanınız da bunu istiyorum" dese biraz değil, çok saçma olur...

devamını okuyayım »
25.12.2008 11:14