qassap

  • 266
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

yüzün gördüm dedim

eserin aslı yüzün gördüm dedim elhamdülillah olarak geçer ve kendisi hüseyni bir bektaşi nefesidir.

eserin elimizdeki mevcut metni de aşağıdaki gibidir:

yüzün gördüm dedim 'elhamdülillah'
boyun gördüm okudum 'kulhüvallah'

müselsel zülfünü gördüm muanber
mukavves kaşların 'nasrunminallah'

cemâlin görmüşüm ayrılmağım yok
eğer inanmazsan 'vallâhibillah'

firakcı gözlerin yağmalarından
yine dönüp dedim 'estağfirullah'

dudağın şerbeti ayn-i şifâdır
'sekâhum rabbuhum min rahmetillah'

benim gönlüm sana hayrân olupdur
ne kim cebbar kılır 'el hükmülillah'

otuziki hurûf oldu visâlin
visâlindir visâlindir eyvallah

nesîmî kıldıysa bir kat'i tövbe
nasûhi tövbesi 'tübtü ilallah'

efendim öncelikle eser seyyid nesimi'ye ait. kendisi 1300'lerin sonları ile 1400'lerin başlarında yaşamış. hurufiliğin kurucusu olan fadlullah'ın takipçisi olduğu söyleniyor. (bkz: hurufilik)

"yüzün gördüm dedim elhamdülillah"da da hurufiliğin etkisini görüyoruz. zira bu akımda insan sıfatına kudsiyet atfedildiğini ve göz, kaş, yanak, alın gibi uzuvların harflerle ifade edildiğini biliyoruz. eser içerisinde de zülüflerin müselsel olarak ifade edilmesi, kaşların kavisli olmasının belirtilmesi, gözlerden, dudaklardan ve en nihayetinde "cemal"den bahsedilmesi; boyun görülünce "kulhüvallah" "okunması" aynı zamanda "otuz iki huruf" denilerek hurufiliğe atıf yapılması göze çarpıyor. "boy"da görülen "elif" harfinden "ehadiyete", kavisli kaşlarda görülen "nun" harfinden allah'ın yardımına* işaretler alındığı ifade ediliyor.

metindeki "sekahum rabbuhum min rahmetillah" gibi; ayrıca beyit sonlarındaki "nasrunminallah", "el hükmülillah", "tübtü ilallah" gibi ifadelerde de ilgili bir takım ayetlere ve dualara atıflar yapıldığı anlaşılıyor. bunların ancak konunun teferruatını bilenler tarafından açıklanabileceğini düşünüyorum.

son olarak temas etmek istediğim mevzu nesimi'nin görünce şükretmesine ve boyunda "kulhüvallah okumasına" vesile olan güzelliktir. efendim kanaatimce o güzellik siz eseri okurken hangi güzelliği düşünüyorsanız o güzelliktir.

biz de okuyalım, dinleyelim, düşünelim, sevelim...* *

devamını okuyayım »
12.03.2008 13:43