witchking of angmar

  • 316
  • 13
  • 6
  • 1
  • bugün

öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler

yenidoğan bebeklerin kuantum mekaniğini içgüdüsel olarak algılayabilmeleri. ilk 3 ayda bebeklerin nesne sürekliliği algısı gelişmediği ve bellek kullanımı söz konusu olmadığından nesnelerin hareketlerini atomaltı parçacıkların (quark ve hadronlar gibi) davranışlarıyla eşdeğer şekilde algıladıkları söylenmekte.

kaynak
kaynak

devamını okuyayım »
27.06.2015 19:07