yalniz ca

  • 117
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

said nursi

doğu'da hala sözlediği veciz sözler insanların dilinden düşmeyen büyük zat. bu yalçın toprakların ihyasının ancak din ve eğitimle olacağını daha bin dokuzyüzlerin ilk çeyreğinde öngörmesine rağmen aynı yerde sayıp duruyoruz.

bahaneyle ben de araştırıp kendisi kısa meali uzun sözlerinden paylaşmak isterim.

- madde rikkat peyda ettikçe,hayat şiddet peyda eder.
- hırs, sebeb-i mahrumiyettir; tevekkül ve kanaat ise, vesile-i rahmettir.
- bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz.
- ey insan! senin nokta-i istinadın, ancak ve ancak allah'a olan imandır.
- zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.
- bilirsin ki: en ziyade insanı tahrik eden meraktır.
- tevekkül, kanaat ve iktisad öyle bir hazine ve bir servettir ki, hiçbir şey ile değişilmez.
- kanaat ve iktisad; maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder.
- bir adamın imanını kurtarmak ise, on mümini velayet derecesine çıkarmaktan daha mühim ve daha sevaplıdır.
- kader adalet ve hikmetle iş görür.
- islamiyet noktasında bu asır, gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir.
- evet, hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. zira, hakkın hatırı alidir; hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir.
- kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir.
- allah'ın sizlere ihsan ettiği ezeli lütfuna karşı secde-i şükrandan başınızı kaldırmayınız.
- şükür içinde safi bir iman var; halis bir tevhid bulunur.
- şöhret, insanın malı olmayanı da, insana mal eder.
- hakikat usandırmaz.

devamını okuyayım »
12.06.2014 16:24