şükela:  tümü | bugün soru sor
 • (bkz: zeka geriligi)
 • zeka geriliği anlamına gelen kelime. standardizasyonu yapılmış uluslararası zeka testlerinden biri yada bir kaçının uygulanması sonucu 74 ıq puanının altında kalma durumu.
 • tıpçı bir arkadaşıma zeka geriliğinin ingilizcesini sormuştum. bilemedi, "mental retardasyon hmm ama ingilizcesini bilmiyorum" gibi bir şey mırıldandı. o anda beynime kan fışkırdı !! mentally retarded'ı çevirip mental retardasyon yapan her kimse ona da saygılarımı(!) sundum.

  bu sadece türkiye'ye has bir çeviri türü müdür (ki öyle duruyor, ki öyleyse de vah halimize), merak içindeyim
 • yurdumda pek çok insanın sahip olduğu bir özellik bu. yanlış anlaşılmalara mahal vermeden açıklamalıyım ki, hakaret etme ya da çok geri zekalı bir toplumuz yea aziz nesin bile bıdı bıdıfgredfg demek için söylemiyorum.

  ağır mental retardasyon
  orta mental retardasyon
  hafif mental retardasyon

  olmak üzere üç kısımda ele alınır. sınır zeka bu raporu veren doktorlarca bu gruba girmese de aslında bu grubun belkemiğidir. bu insanlar günlük hayatta karşılaştığımız, konuştuğumuz, aynı sınıflarda okuduğumuz insanlardır. geç öğrenirler belki de öğrenemezler, hırçındırlar, dersleri zayıftır ya da içine kapanıktırlar. daha bir çok özellikleri sıralanabilir aslında ama bunların çokluğunu kabul etmemiz gerekir. dışlamak, hor görmek, onları ezmek onlarla dalga geçmek bizim geri zekalı olduğumuzun göstergesi olacaktır(evet bu hakaret olmalı) bu insanların destek eğitime ihtiyaçları vardır. seviyelerine göre destek eğitim alabilecekleri okullara rehabilitasyon merkezlerine ya da özel eğitim kurumlarına yönlendirilmelidirler. artık ücretsiz destek eğitim alabildikleri için pek çokları eğitim almaktadır.

  pek çok aile çocuklarının bu durumunun farkında bile değildir. babası da geç öğrendi annesi de geç konuştu derler ama kendilerinin de m.r. olduğunu farkedemedikleri gibi çocuklarının da farkında olamazlar ve bu çocuklar aptal salak tembel sıfatlarının sahibi olacaktır çevrelerinde.

  bazı aileler de bunu kabul etmek istemez ve bundan utanırlar. hastane raporlarında bunun yazmış olması utanç verici olabilir onlar için. özel öğrenme güçlüğü yazdırmaya çalışırlar. olmaz. otizmli ise çocuk ısrarla otizm ya da yaygın gelişimsel bozukluk raporu alabilmek için çırpınırlar.

  her ne olursa olsun bu kabullenilmeyecek bir durum değildir. sahiplenmek ve kabullenmek aslında zeka geriliğinin tek çaresidir. özel eğitimlerle yaşıtlarını yakalayamazlar belki ama oldukça iyi seviyeye gelirler.

  ağır ve orta olanlar da eğitim ve destekle işe yarar, hayatlarını idame ettirebilecek düzeye gelirler ya da getirilmeye çalışılırlar. önemli olan tek şey bundan utanmamak gerisi çorap söküğü gibi gelir zaten.
 • kısaltılmış hali; (bkz: mr)
 • tanısal özelliklerinden bir tanesi 18 yaşın altında bulunmasıdır.
  hafif mental retardasyon 50-55 ile 70 ıq arası
  orta 35-40 ile 50-55 arası
  ağır 20-25 ile 35-40 arası
  ileri 20-25 ıq nun altında kalanlar.
 • fenil alanin, tirozine dönüşmezse olacağı buydu
 • öğrenme, öğrendiklerini uzun süreli hafızada tutma, bunlardan sonuç çıkarma becerilerindeki yetersizlik. zihinsel süreçlerin beklenilen düzeyde çalışmaması.
  genetik sebepler, gebelikte yaşanan problemler, doğum anında kordonun boğaza dolanması, oksijensiz kalma, kafaya darbe alma gibi durumlarda ortaya çıkar.
  eğitimde zeka geriliğinin beş alt derecesi vardır. çok ağır, ağır, orta, hafif ve sınır düzeyde yetersizlik.
  çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik: göz kontağı dahi kuramayan, zihinsel yetersizliğinin yanında bedensel yetersizliği de olan bireylerdir. eğitim anlamında özellikle türkiye şartlarında bu insanlarımız için yapılacak herhangi bir şey yoktur. vücutları çok çabuk iflas eder ve erken yaşta ölürler. ailelerin çoğu bunu kurtuluş olarak gördüklerini belirtmişlerdir. hem kendileri hem çocuk için.
  ağır düzeyde zihinsel yetersizlik: bu bireylerde de genelde bedensel yetersizlikle beraber görülür. eğitim anlamında biraz daha iyi durumdadırlar. bir kaç kelimeden oluşan cümleler kurabilirler. iki basamaklı yönergeleri anlayabilirler. özbakım ihtiyaçlarının bir çoğunu eğer bedensel engelleri yoksa karşılayabilirler. eğitim uygulama okullarında ya da özel alt sınıflarda eğitim aldıklarında ilerleme gösterdikleri gözlemlenmiştir. erken tanı ve eğitimle alfabeyi sökenler olmuştur.
  orta düzeyde zihinsel yetersizlik: bu bireyler akranlarıyla aynı okulda özel alt sınıflarda eğitim görebilirler. yine erken tanı ve eğitimle özbakım becerilerinin tamamını yerine getirebilirler. okuma yazma ve temel matematiği öğrenebilecek kapasiteye sahiptirler. meslek liseleri, halk eğitim merkezleri, meslek edindirme kurslarıyla çok basit şekilde topluma entegre edilebilirler.
  hafif düzeyde zihinsel yetersizlik: geç konuşma, göz kontağı kuramama, algılama zayıflığı, dikkatinin verememe gibi özelliklerle kendisini belli eder. geç konuşma genelde genetik olsa da çocukta böyle bir problem görüldüğünde uzman yardımı almak çocuğun lehine olacaktır. aile ilgiliyse bu çocuklar üniversite eğitimi dahi alabilecek seviyeye gelebilirler. bunun yanı sıra okuldaki öğretmenlerinin tutumu da önemlidir. öğrenciyi etiketlemeden, arkadaşları tarafından onunla alay edilmesine müsaade etmeden iyi bir eğitimci örneği sergileyip sorumluluklarını yerine getirdiğinde üniversiteye dahi gidebilir.
  sınır düzeyde yetersizlik: zihinsel olarak normale çok yakındırlar. sadece gec öğrenme ve öğrendiklerini çabuk unutma problemi yaşarlar. sık tekrar, eğitiminin sürekliliği konularında yeterli çaba gösterildiğinde her şeyi yapabilecek kapasiteye sahiptirler.
  işin içerisinde olan birisi olan bana göre bu bireylerin eğitimiyle ilgili üç ana problemden bahsetmek mümkündür: aile, okul,
  öğretmen.
  aile: erken tanı erken tanı diye her yerde bağrılıyorken aileler genelde çocuklarının bu problemlerini kabul etmekte güçlükler yaşamaktadırlar. çocuklarının etiketlenmesinden korkmaları maalesef erken eğitimin karşısındaki en büyük engel olarak karşımıza çıkmakta. ayrıca içinde yaşadığımız toplumun eğitim seviyesindeki düşüklük, ekonomik kaygılar, fazla çocuk sahibi olmak gibi etkenlerle beraber bu bireyler daha çocukken toplumdan kopartılır. bir odaya hapsedilir. maalesef o kadar ilgisiz aileler var ki, bu çocuklar onlar için bakım ücreti, kdvsiz araba alma için birer araç halini almıştır.
  okul: akranlarına göre farklı zihinsel süreçlerden geçen bu çocuklar için bir diğer engel de okuldur. fiziki şartlar, okulun genel başarı kaygısı gibi sebeplerle bu bireyler en temel hakları olan eğitimden yeterince faydalanamamaktadır.
  öğretmen: aileyle beraber en önemli etken. bir çok öğretmen bu öğrencileri kendisine yük olarak görmektedir. çünkü bu öğrenciler için bireysel eğitim programı hazırlaması gerekmektedir ve buna zamanı olmadığını, bununla uğraşmak istemediğini belirtir. ayrıca sınav cenneti ülkemizde at yarışı haline getirilen öğrenciler arasında bu çocukların akranlarına göre eğitsel anlamdaki gerilikleri öğretmen için sorundur. kendisi de başarısız sayılacaktır. bunun gibi daha bir sürü saçma sapan sebeplerle bir çok öğrenci maalesef geri plana itilmiştir.
 • gelişim dönemlerinde ortaya çıkan, çevreye uyum ve davranışlardaki bozulma ile birlikte olan, genel zihinsel fonksiyonların ortalamanın anlamlı derecede altında olması şeklinde tanımlanabilir. mental retardasyon zihinsel yeteneklerin yetersiz gelişimidir. zihinsel yetenekler bir toplumda en yüksekten en düşüğe kadar bir devamlılık gösterdiğinden mental gerilikli grubu, normal gruptan kesin sınırlarla ayırt etmek güçtür. yine de belirli alanları kapsayan testlerle, sayısal ölçülerle ayırım yapılmaya çalışılmaktadır. bu sayede kişilerin kapasiteleri oranında eğitilmesini, kendisine, ailesine ve topluma yük olmadan verimli bir yaşam sürdürebilmesini sağlamak amacını taşır. çocuk hekimi, aileden sonra mental retardasyonu tanımak, önlemek, yol göstermek konumundadır.
  mental retardasyon tıbbi, sosyal, eğitsel ve ekonomik olmak üzere çok yönlü bir problemdir.
 • zihinsel yeteneklerin yetersiz olması, zeka geriliği