şükela:  tümü | bugün sorunsallar (1)
 • ...sizin ve aile bireylerinizin sağlık durumunu bilen, istediğiniz her an ulaşabileceğiniz, tüm sağlık gereksinimlerinizde sorumluluk alan ve koordinatör işlevini gören hekimdir...pek çok gelişmiş ülkede uygulanmakta olan “aile hekimligi” ülkemizde son 10 yıldır bir uzmanlık dalı olarak yerini almıştır...mevcut rahatsızlıklarınızın tanı, takip ve tedavilerinin yanı sıra sağlığınızın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesini amaçlayan bir tür koruyucu hekimlik hizmetidir...
 • ailemizin hekimi tandansi ve tandasi yanar ucu.
 • her ne hikmetse bütün tabip odalarının karşı çıkmakta gecikmediği, bu çıkışlarında ise genelde "sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi" gerekçesini gösterdikleri uygulama. yasa tasarısında yazarın kafası kadar* 1. seviye sağlık hizmetleri ücretsiz verilecektir yazmaktadır. acaba tasarı bir kısım uzman hekim'in ekmeğindeki yağı mı inceltti dersiniz? bilmem ne dersiniz ama ankara ve istanbul tabip odalarının komik gerekçelerle, yanisi mesnetsiz, karşı çıktığı bu tasarı karşısında en tatminkar duruşu gaziantep tabipler odası sergilemiştir. kendilerini tebrik ederiz.

  kanun tasarısının metni için:
  http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0855.pdf

  baksınlar bakalım bunda kime ne gibi bir zarar öngörülmektedir, yazsınlar öğrenelim.

  [not: yazar bu ülkede yasa tasarılarını takip etmenin ne zor olduğunu bu başlığa yazdığı konuları araştırırken öğrenmiştir. hatta o derece ki bu konuda son durumun ne olduğu konusunda en ufak bir fikir sahibi değildir. yapılabilecek son iş herhalde meclisin toplantı kayıtlarını tek tek okumaktır, ona da bir ömür yetmez sanıyorum]
 • sağlık bakanlığı’nca hazırlanan "aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun" tbmm'de kabul edildi.
  herkesin ücretsiz bir aile hekimi olacak…
  "veysi pamukoğlu"

  sağlık bakanlığı’nca hazırlanan, "aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun" türkiye büyük millet meclisi’nde kabul edildi.türkiye, yasa'nın yürürlüğe girmesinin ardından, gelişmiş ülkelerde yıllardır uygulanan ‘aile hekimliği' sistemiyle tanışacak.

  sağlık bakanlığı’nca; birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, bireyin ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması ve kişisel sağlık kayıtlarının tutulması amacıyla hazırlanan ‘aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun’ tbmm’de kabul edildi.

  kanun, aile hekimliği hizmetlerinin yürütülebilmesi konusunda görevlendirilecek sağlık personelinin statüsü ve mali hakları ile hizmetin esaslarını düzenliyor. aile hekimliği uygulaması ilk olarak düzce ilinde başlayacak.

  aile hekimi’nin görev tanimi…

  söz konusu kanunda; aile hekimliği uzmanı ve sağlık bakanlığı’nın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiplerin, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini vermekle yükümlü olduğu belirtiliyor.

  kanun, aile hekimi olarak görev yapacak tabiplerin, her bireye, belli bir mekanda, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, kapsamlı ve sürekli olarak sağlık hizmeti vermelerini ve tam gün esasına göre çalışmalarını hükme bağlıyor.

  kanunun yürürlüğe girmesinin ardından sağlık bakanlığı; kamu kurum ve kuruluşları personeli olan uzman tabip,tabip ve aile sağlığı elemanı olarak görev alacak sağlık personelini, kendilerinin talebi, kurumlarının veya bakanlığın onayı üzerine, ‘657 sayılı devlet memurları kanunu’ ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın, sözleşmeli olarak çalıştırmaya ve bu nitelikteki bakanlık personelini aile hekimliği uygulamaları için görevlendirmeye yetkili oluyor.

  her bir aile hekimi için kayitli kişi sayisi; en az bin, en fazla 4 bin kişi olacak…

  kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin aile hekimine kaydı yapılacak. her bir aile hekimi için kayıtlı kişi sayısı; en az bin, en fazla 4 bin kişi olacak.sağlık bakanlığı’nca belirlenen süre sonunda kişiler aile hekimlerini değiştirebilecek.

  aile hekimliği uygulaması ücretsiz olacak ve haftada kırk saatten az olmamak kaydıyla ilgili aile hekiminin talebi ve o yerin sağlık idaresince onaylanan çalışma saatleri içinde yerine getirilecek.

  söz konusu kanun, aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde, acil haller ve zorunlu sebepler dışında, aile hekiminin sevki olmaksızın sağlık kurum ve kuruluşlarına başvuran kişilerden, bağlı oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna bakılmaksızın,sağlık, maliye, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıkları’nca ortaklaşa belirlenen oranda katkı payı alınmasını hükme bağlıyor.

  ‘aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun’un yürürlüğe girmesinin ardından,aile hekimlerinin şahsi kayıtları, ilgili il ve ilçe sağlık yönetim birimlerinde tutulacak. aile hekimlerinin kullandığı basılı veya elektronik ortamda tutulan kayıtlar, kişilerin sağlık dosyaları, raporlar, sevk belgesi ve reçete gibi belgeler resmi kayıt ve evrak niteliğinde olacak.

  yasa, bu kayıt ve belgelerin, hekimin ayrılması veya kişinin hekim değiştirmesi durumunda eksiksiz olarak devredilmesini, birinci basamak sağlık kuruluşları ve resmi tabiplerce düzenlenmesi öngörülen her türlü rapor, sevk evrakı, reçete ve diğer belgelerin, aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde aile hekimleri tarafından düzenlenmesini hükme bağlıyor.

  aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda bakanlık, ilgili mülki idare ve sağlık idaresinin denetimine tabi hale getiriliyor.

  ağiz diş sağliği hizmetleri…

  ‘aile hekimliği pilot uygulaması hakkında kanun’, aile hekimliği uygulamasına geçilen yerlerde kişilerin ağız ve diş sağlığının korunmasına yönelik verilen hizmetlerin karşılığında yapılacak ödemelerin, hizmetten yararlanan kişilerin bağlı bulundukları kurum bütçelerinden veya sosyal güvenlik kuruluşlarından karşılanmasını,konuyla ilgili diğer hususlara ilişkin usul ve esasların, maliye, sağlık, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlıkları tarafından müştereken belirlenmesini hükme bağlıyor.
 • 17 temmuz 2006 tarihi itibariyle eskisehir ilinin pilot bolge olarak basladigi durum
 • inanilmaz olaylara sebebiyet veren ve verecek olan, saglik sistemini ayran gibi calkalayan uygulama
  artik gelen hastalara seker ve kolonya tutulutor.yaslilarin cocuklarini , genclerin kaynanalarini sikayetleri uzun uzun ilgi ile dinleniyor.
  her daim guler yuzlu olunuyor. ''musteri velinimetimizdir '' prensibiyle yol aliniyor.
  ilk alti ay kisilerin doktor degistirme imkani yok. ocak ayindan sonra isteyen istedigi doktora gitmekte ozgur.
  asil cumbus o zaman kopacak tum doktorlar birbirinden hasta calacak. cunku sistemde doktorlara kendilerine kayitli kisi basi para veriliyor. eski dostluklar bozulacak , hersey cikar icin degisecek. kisacasi ak koyun kara koyun ayrilacak
 • 14 mayıs 2007 tarihinden itibaren izmir'de uygulanmaya başlanan, şimdilik ortalık sakin olmakla birlikte hastanelere sevk almadan başvurunun kaldırılması ile cayırtının kopacağı sistem.
 • lk bakışta çok iyi görünen, ama sağlık emekçilerinin karşı olduğu, bazı insanlar için ulaşılabilen tek sağlık hizmeti olan sağlık ocaklarının kapatılmasına sebep olacak, akp hükümeti tarafından halka yutturulmaya çalışılan uygulama. imf ve dünya bankası ortak yapımı olan bu paket için yapılan tanım ise ürpertici: "1. basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi anlmına gelen 'aile hekimliği' türkiye'de ivedilikle kabul edilmelidir." (bkz: dünya bankası raporu 2004)

  aile hekimliği uygulaması bir yandan sağlığın paralı olmasına imkan verirken, diğer yandan da hekimlerin ortak çalışmasının yerine birbirleriyle rekabetini getirecektir. genel saglık sigortası yasası (gss), aile hekimliği ile 7/24 sağlık hizmeti vaad ediyor. yasaya göre her 4000 kişiden bir aile hekimi sorumlu olacak. mümkün gibi görünüyor, eğer doğunun dağ köylerinde yaşıyorsanız hem hasta olarak, hem de aile hekimi olarak işiniz zor. bir köyün 500 kişilik ortalama nüfusu olduğunu varsayarsak 4000 kişi için 8 köy gerekir. karda, kışta, heyelanda, çığda aralarında kilometreler ve dağlar olan 8 köyün tüm sağlık sorumluluğu 1 doktora kalıyor. hükümet doktora teleport verse yine de yetişemez hiçbir yere.

  dotorlar içinse ucuz iş gücü anlamına geliyor. çünkü kimse aile hekimi olmak istemiyor. hükümetin istediği de zaten 300 dolara çalışacak eleman bulmak.

  izmir'de yapılan "beyaz referandum" ile gss'ye karşı 500 bin hayır oyu çıktı. halk dükkanının önüne oy sandığı koyarak, mahallesine sandık götürerek sağlık hakkı için mücadele etti. bir vatandaş hak otobüsünü sandığın olduğu bir yerde durdurarak söför dahil otobüsteki herkesin oy kullanmasını sağlamış. ama tüm çabalara rağmen izmir'deki sağlık ocakları bir bir kaybediliyor ve onları geri kazanmak neredeyse imkansız.

  uygulamanın pilot bölgelerinden olan denizli'de bugüne kadar türk tabipleri birliği(ttb) tarafından 100'ün üzerinde dava açılmış durumda. düzce deneyimi ise içler acısı. yani vaziyet ise daha da kötüleşmiş.
  ttb'nin düzce raporu için: http://www.ttb.org.tr/kutuphane/duzcerpr.pdf
  sosyalist işçi'deki haberi: http://www.sosyalistisci.org/arsiv/273/273-08.htm
 • sağlıkta yıkım yasası durmak bilmiyor.
  (bkz: durmak yok yola devam)

  09.12.2004 tarih ve 25665 sayılı resmi gazete’de yayınlanan 5258 sayılı “aile hekimliği pilot kanunu” gereğince aile hekimliği uygulamasına geçen;

  ilk 11 pilot iller:
  adıyaman
  bolu
  denizli
  düzce
  edirne
  elazığ
  eskişehir
  gümüşhane
  isparta
  izmir
  samsun

  ikinci 13 pilot iller:
  adana
  amasya
  bartın
  bayburt
  burdur
  erzurum
  karabük
  karaman
  manisa
  sinop
  yalova
  osmaniye
  çorum

  ardından 2008 yılı içinde aile hekimliği uygulamasına geçilecek 35 il 28.09.2007 tarih ve 11013 sayılı makam oluru ile belirlenmiştir.

  afyonkarahisar
  aksaray
  ardahan
  artvin
  balikesir
  batman
  bilecik
  bingöl
  bursa
  çanakkale
  çankiri
  erzincan
  iğdir
  kars
  kastamonu
  kayseri
  kirikkale
  kirklareli
  kirşehir
  konya
  kütahya
  malatya
  mersin
  nevşehir
  niğde
  rize
  sakarya
  siirt
  tekirdağ
  tokat
  tarbzon
  tunceli
  uşak
  van
  zonguldak

  kaynak: http://www.bartinsaglik.gov.tr/…p?aile_haber_id=192