acarbey

  • 305
  • 29
  • 3
  • 0
  • dün

evrenin büyüklüğünün insanları çıldırtmıyor oluşu

sahip olduğumuz bilincin bunu kavrayabilecek kapasitede olmamasından kaynaklanan durum. bütün bu büyüklüğünün yanında, sürekli genişleyen evren ve kim bilir kaç milyar yıl sonra tekrar içine çekilecek, başlangıç noktasına yani patlama noktasına geri dönecek ve yeni bir büyük patlama (bkz: big bang) ile başka bir evren doğacak.. muazzam bir paradoksun içinde yüz milyarlarca yıldır bu durumu sürekli tekrar ediyor olabilir. bununla bağlantılı olarak;

karşınızda bilim dünyasının en ürkütücü komplo teorilerinden biri olan (bkz: kara delik) içindeki evren. sonsuzluğun içindeki sonsuzluklar. bu biraz daha kafa karıştırıcı ama anlayabildiğim kadarıyla özetlemek istiyorum.

öncelikle (bkz: kara delik) şu demek ; astrofizikte, çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. kara deliklerin, "tekillik"leri dolayısıyla, üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir. karadeliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir.
astrofizikte kara delik bir çekimsel içe çökmenin son aşaması olarak ele alınır. yıldızların evrim süreçlerinin sonları, sahip oldukları kütleye göre belirlenir. evrim sürecinin son aşamasına yaklaşmış yıldızlarda, maddenin sıkışması sonunda, kütlelerine göre, iki hal söz konusu olur; bunlar ya ak cüce haline dönüşürler veya sonradan kara deliğe dönüşebilecek nötron yıldızı haline dönüşürler.

bunun en basit örneği şudur; güneş’imiz yarıçapı yaklaşık üç kilometre olan bir küre içine (yani ebatlarının dört milyonda biri kadar bir hacme) sıkıştırılmış olsaydı, bir kara delik haline gelirdi.

yani onun çekim alanına girmiş hiç bir şey kurtulamaz. ışığı bile yutabilen bu ürkütücü kozmik cisim, içinde milyonlarca yıldız, hatta galaksiler barındırıyor olabilir. bu demek oluyor ki bambaşka bir evrenin her yerine konuşlanmış olan herhangi bir kara deliğin içindeki bir evrende yaşıyor olabiliriz.

bütün bu karmaşık olaylar örgüsü, kimine göre muazzam bir yaratıcının varlığının kanıtıdır ki öyle ise tapılmaya değer, kimine göreyse yaşamın gelişi güzel bir tesadüf olabilmesinin o kadar da uzak bir ihtimal olmadığının ve kendimizi haddinden fazla önemli hissettiğimizin kanıtıdır. yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan ? her iki ihtimalde kim ne derse desin mümkün olabilir. biz yeryüzü ahalisi olarak iyisiyle kötüsüyle alt tarafı 4 milyar yıl kadar önce gözümüzü açtık. daha katedilecek çok uzun bir yolumuz var.

fırsat buldukça editlenebilir.

devamını okuyayım »
05.08.2018 03:45