bla

  • 370
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 yıl önce

serbest bölge

kurulma amacı ihracat için yatırım ve üretimi artırmak,yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak,ekonominin girdi ihtiyacını ucuz ve düzenli bir şekilde temin etmek,dış finansman ve ticaret imkanlarından daha fazla yararlanmaktır.
diğer bir deyişle;
ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin yaratmak
sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi,sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı,türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı,yeni istihdam olanakları yaratılmak türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmaktır.

devamını okuyayım »