diamonda

  • 269
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 ay önce

george berkeley

locke, hume berkeley üçlemesinin başlı başına ele alınması gereken ekolüdür. dışımızda maddi bir dünya varolmadığını, dışarıda hissedilenin uzamsal gerçeklikten çok soyut bir düşünce olduğunu savlamıştır. şu örnekle açıklar savını:" elini masaya vurduğunda hissettiğinin masanın tözü olduğuna nasıl emin olabilirsin ? rüyanda da sert bir cisime çarptığını hissedersin ama aslında hiçbirşeye çarpmamışsındır. öyleyse, duyularımızla algıladıklarımızın uzlamsal gerçekliğinin olduğuna da asla emin olamayız. dışımızda hissettiğimiz herşey, tümsel bir düşüncenin kendisidir, biz de bu düşüncenin parçalarıyız" berkeley tümsel düşünceden tanrıyı kastetmektedir, onun matrix'i tanrıdır.

devamını okuyayım »
20.03.2002 10:27