efesdark50cl

  • 77
  • 2
  • 1
  • 0
  • 5 gün önce

gelen cv'leri çöpe atıyorum

en sonunda ülkemizde göte göt diyebilen birilerinin de bulunabildiğini gösteren beyanat.

en sevdiğim kısmı ise şu oldu :

"kasabalarda uluslararası ilişkiler olur mu? çocuklarımız ve aileleri sanal beklentilere sokuluyor.eğitim planlaması en önemli meselemizdir."

bu ülkenin en büyük sorununa, türk siyasetinin ve dolaylı olarak devlet yönetim anlayışının temelini oluşturan "hayal pazarlama" sanatına getirilmiş çok net bir eleştiri.

türkiyede devlet sürekli olarak kalifiye işçiliği teşvik ediyor. dışarıdan bakıldığında çok mantıklı ve idealist gözüken bu durum gerçekte devletin ve ülkenin sonunu hazırlamaktan ve o teşvik edilen ünvanların değerlerinin piç edilmesinden başka hiçbir şeye yaramıyor. örneğin kendi alanım olan mühendislikten örnek vermem gerekirse : devlet ülkedeki mühendis ihtiyacını göz önüne almadan sürekli olarak anadolunun ücra köşelerine mühendislik fakülteleri açıyor, bu da yetmezmiş gibi ara elemanlık eğitimi alan öğrencilere de mühendisliği teşvik ediyor. bu durum sektörde sektörde iki temel soruna yol açıyor :

1- mühendis sayısının fazlalığından dolayı patronların elinin güçlenmesi ve mühendis maaşlarının düşmesi.

2- ara elemanların çoğunun mühendisliğe teşvik edilmesinden dolayı normalde ara elemanın yapması gereken işlerin mühendise yıkılması ve mühendis maaşlarının düşmesi.

türkiye sadece mühendislik fakültelerinde değil bütün üniversite bölümlerinde ve kontenjanlarında sektör ve iç pazar koşulları göz önüne alınarak oluşturulmuş reformlara gitmelidir. aksi takdirde yolun sonu bok.

eyyorlamam da o kadar.

devamını okuyayım »
08.07.2015 14:02