ildicotila

  • 1071
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

werner heisenberg

haksız yere almanlar adına atom bombası yapmaya çalışmakla suçlanan bilim dünyasının efsane isimlerindendir. bin yılın birkaç fizikçisinden biridir. bu benim tesbitim değil 2000 yılında dünya çapında yapılan milenyumun fizikçileri tartışmasında fizikçilerin oylarıyla ilk beşe girmiştir.
bir barışsever bilimci olarak olarak nazilerin "gözetiminde" yapabileceğinin en iyisini yapmış ve üstün "heisenberg" ismiyle oyalamayı başarmıştır. çünkü almanlar 1938 de ilk olarak atomu parçalayarak bu sır'da, bir adım öndedirler.
hindistan'da varlığın doğası hakkında araştırmalar yapmış, ve uzak doğu felsefesinin modern fizik ile olan bağlarını incelemiştir. sonrasında "fizik ve felsefe" isimli bir kitap yazmıştır.
einstein,o'nun bilim tarihine geçen belirsizlik ilkesini ömrü boyunca çürütmeye çalıştı ...
ama ne einstein ne de diğer fizikçiler bunu başaramadılar.

devamını okuyayım »
20.12.2012 22:40