krasnoya

  • azimli
  • anadolu çocuğu (316)
  • 4944
  • 43
  • 14
  • 1
  • bugün

adnan oktar'ın sahip olduğu gücün asıl kaynağı

80'li yıllar küresel tekelci burjuva çevrelerinin dünyaya neo-liberal politikaları ve yeni muhafazakarlık anlayışını dayattıkları yıllardı. söz konusu dayatma işçi haklarına her türlü saldırı ve her türlü ilerici hareketin ezilmesi şeklinde vücut buldu. yaratılışçılık ve akıllı tasarımcılık gibi fikir akımları, kitleleri muhafazakarlaştırarak emekçi halkın direncini zayıflatmak, kitlelerin tepkilerini soğurarak dünya kapitalist sistemini yöneten azınlığa sömürü için alan açmak amacını güdüyordu. bu bağlamda, evrim düşüncesinin sistematik bir demogoji ile reddi hem bilimsel gelişmeler karşısında inandırıcılığını yitiren dinsel dogmaları canlandırmak hem de yalnızca biyoloji alanında değil sosyal konularda da hiçbir şeyin değişmeyeceği fikrini kitlelere zerk etmek gibi bir işleve sahipti. bu iş amerikan derin devletinin ince planlamaları ile ön plana çıkarılan duane gish adında bir şahısın özel çabalarıyla yürütüldü. adnan oktar ya da müstear ismiyle harun yahya da duane gish adı verilen bu şahıs tarafından yetiştirildi ve arkasında amerikan derin devletinin yer aldığı uluslararası vakıflar tarafından desteklendi. başlangıçta masonluğa karşı olduğu sanılan harun yahya'nın daha sonra mason olduğunun ortaya çıkması da bu bağlamda tesadüf değildir.

http://atlasofcreation.com/…nary/16400/gish-duane-t
http://harunyahya.org/…list/tag_id/320/duane-t-gish
http://harunyahya.org/…ayin-adnan-oktar-nasil-mason

devamını okuyayım »
09.12.2017 01:41