krasnoya

  • azimli
  • anadolu çocuğu (320)
  • 6289
  • 41
  • 2
  • 0
  • 3 gün önce

kıdem tazminatı fona dönüşürse ne olacak

uzunca bir süredir kıdem tazminatı uygulamasını kaldırarak konuyla ilgili oluşturulacak bir fona devretmek için çalışmalar yapılıyordu. sendikalar ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bu çabalar birkaç defa ertelenmişti. şimdilerde yeniden gündeme geldi. kıdem tazminatı, çalışanın yıllarca üretip değerine değer kattığı ve çalışıp gelişmesine katkıda bulunduğu iş yerinden, haksız veya mücbir sebeple uzaklaştırılması yani işten atılması durumunda kendisine patron tarafından ödenen ve birikmiş emeğine karşılık gelen bir haktır.

kıdem tazminatı hem bir hak ediştir, hem de patronun keyfi gerekçelerle işçi çıkarmasını engellemek gibi çok önemli bir işleve sahiptir.

kıdem tazminatı, kıdem fonuna devredildiği takdirde keyfi işten çıkarmalar artacak, iş güvencesi bütünüyle yok olacak, örneğin kırk yaşına yaklaşmış bir işçi emekliliğine daha 20-25 yıl varken, sırf yaşlanmaya başladığı için bile işten kolayca atılabilecektir.

ayrıca, şu anda kazanılan tazminat hakkının oran olarak çok altında bir paranın fondan vatandaşlara ödenmesi söz konusu olacaktır. hele hele deprem için toplanan paraların yol yapımına, eğitim için toplanan paraların eğitim dışı alanlara harcandığı ve fonların hükümetçe amaç dışı kullanıldığı ülkemizde, fondan gelecek kuş kadar paranın da alınabileceği kuşku uyandırmaktadır.

ama yine de en önemli husus keyfi işten çıkarmalar karşısında çok caydırıcı bir faktör olan kıdem tazminatının iş verenin sorumluluğundan çıkarılacak olması, bütünüyle güvencesizlik ortamının yaratılmasıdır.

devletin bunu yaparken işçiyi değil de işvereni daha çok düşünüyor olduğu unutulmamalıdır. dikkat edilecek olursa devlet zaten çalışan insanlardan, iş yeri sahibi olan patronlara oranla hep daha yüksek vergi almaktadır. patronlara her dönem getirilen vergi indirimleri, vergi afları ve muafiyetleri gibi uygulamaların benzerlerinin hiçbir zaman çalışanlara uygulanmadığını da unutmayalım. akp rejimi çalışanların cebine göz dikiyor, çünkü bu devlet burjuvazinin örgütlü politik gücüdür ve işçilerin patronlar tarafından daha kolay sömürülebilmesi için çalışmaktadır.

(bkz: teyyip rejimi)

konuyla ilgili olarak aşağıdaki linke bakılabilir:
http://birlikdayanisma.com/v3/tag/kidem-tazminati/

devamını okuyayım »