mamma mia gli turchi

  • azimli
  • mangal yürekli rişar (516)
  • 1847
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

ilber ortaylı

aşağıdaki metinleri bir makalesinde kullanmış şahsiyettir:

"...avrupa'nın akla, aklın ve bilginin gelişimine ve bu olay ve hareketin salt avrupa'ya özgü tarihsel imtiyaz olduğuna duyduğu iman..."

"...devlet aslında bu mülkiyet bilmez iyi insanların mülkiyetin yaratılmasıyla birbirine düşmesi teorisine dayanıyor ve devlet bu anarşiyi önlemek için kontratla kurulan birliktir."

"kitaptaki modele uymuyor diye bu ülkeyi başından beri yanlış antihistorique bir entité (tarih dışı, tarihî gelişmeye muğayir bir oluşum) gibi değerlendirmek sağlıksız ve bilgisiz aydınlara göre bir tavırdır ve maalesef bu tavır çok yaygındır. resmi tarih diyenlerin ortaya attıkları sözde gayri resmi tarih sloganları, öbürü kadar yavan, görgüsüz bir tefekkür eseri, yanlış ve tashihi zor önyargılar getirmektedir."

"son yirmi yılın sulh şarkıları ve anti militarist söylemine bakılarak tarih değerlendirmesi yapmak sadece gülünçtür. o şarkıları söyleyen batı avrupalı ve iskandinavlar'ın gökten inme demokratlar olduğuna ve kusursuz olduğuna sadece balkan ülkelerinin zavallı aydınları gönülden inanmıştır."

"toplum bireylerine saygılı, adil davranan bir mekanizma yaratılmalıdır. bunun için toplum kendi geçmişini bilen bir eğitim görmeli, kimlik sahibi olmalı ve istikbal inşâ etmelidir. toplum mühendisleri, toplumlar için en muzır gruplardır, hele bunların bizdeki gibi tarih bilincinden yoksun; çevreyi tanımayan hayalperest şato mimarları ise..."

not: "devlete nasıl bakmalı" başlıklı, kasım/97'de yayımlanmış bir makaleden, yazımı aynen korunarak alınmıştır.

devamını okuyayım »