matatutu

  • 78
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

uluslararası sistem

raymond aron'un "paix et guerre entre les nations" daki tanımıyla;

"j'appelle le systeme international, l'ensemble constitué par des unités politiques qui entretiennent les unes avec les autres, des relations regulieres et qui sont tous susceptibles d'etre impliquées dans une guerre générale"

açıklaması şöyle olabilir ki;
aktörlerinin (siyasi birimler) belirlenebilen sınırlar içinde etkileşmekte olduğu, birindeki değişikliğin diğerlerinde de değişikliklere yol açtığı, aralarında düzenli ve kararlı ilişkiler bulunan bir bütündür.

temel aktörleri egemen devletler, uluslararası örgütler ve "transnasyonel" denilen diğer örgütlenmiş birimlerdir. (günümüzde bu "aktör"lere insanları, halkları da ekleyebiliriz "dünya kamuoyu" başlığı altında)

aktörlerinin karşılıklı bağlılık ve bağımlılık içinde zincirleme ilişkiler kurduğu ve bu aktörlerin birbirlerinin karar ve yönelimlerini etkileyen kuralları ve süreçleri içinde barındıran, savaş ihtimalinin mevcudiyetini koruduğu ve birimlerin davranışlarında bu savaş ihtimalinin sürekli belirleyici olduğu bir sistem, bir çerçevedir uluslararası sistem.

devamını okuyayım »
04.11.2007 18:00