mutercim

  • mülayim ama sempatik (546)
  • 839
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

türkleri arap sanan zihniyet

türkleri ciddi biçimde kızıdıran zihniyettir. birincisi, türkler son derece köklü ve parlak bir tarihe sahip olan bir ırktır.menşeileri araplardan farklıdır. yaşadıkları göçler sonucunda araplarla temas içine girmiş, ancak müslümanlığı kabul etmek dışında asla hiçbir ırk/toplum vs. tarafından asimile edilmemişlerdir. göçebe bir toplum oldukları için türkler, yerleşik hayata geçtiklerinde, arap kültürünün birçok bileşenini uygulamaya başlamış olabilirler. bunun nedeni, az önce dediğim gibi türklerin göçebe bir toplum olması, bu nedenle yerleşik yaşama dair birtakım gelenekleri araplardan almalarıdır. türkler, yayılımcı osmanlı politikalarından dolayı sadece araplarla değil, farslılarla ve batı toplumlarıyla da yakın temas içinde bulunmuş olmalarına rağmen, yunanlı yada macar değil de arap sanılmalarının en önemli nedenlerinden biri osmanlıların ümmetçi bi politika izlemiş olmaları ve padişahların islam dünyasının liderliğine soyunmuş olmalarıdır.

cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte atatürk,-ümmet dediğimizden yenilen kazıkları görmüş olacak- türk kimliğini yeniden canlandırmış ve bu topraklarda yaşayanları ortak bir kimlik etrafında toplayarak bir ümmetten bir millet inşa etmiştir.ortak noktası olmayan, dağılmış bi imparatorluğun insanlarını türklük ortak paydasında biraraya getirmiştir. türkiyeyi demokrasi, laiklik, cinsiyet eşitliği gibi biçok arap ülkesinde aradan geçen 80 küsür yıla rağmen tesis edilememiş değerler üzerine kurmuştur.

türkiyenin bu kadar kısa sürede bu kadar çok aşama katetmesinden sonra, evrensel değerler açısından oldukça geride kalmış arap toplumuyla kıyaslanması, osmanlı döneminde olduğundan çok daha ağır bi hakarettir.

nihayetinde genetik kodumuzun köküne inecek olursak, karşımıza türklük çıkacaktır. müslümanlık ise türkler için sonradan edinilmiş bi özelliktir.

devamını okuyayım »
03.03.2005 19:11