parma maniac

  • azimli
  • hırçın golcü (295)
  • 8347
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 ay önce

liberalizm

en temel değer olarak özgürlüğü benimseyen ideoloji
liberalizm = özgürlükçülüktür zaten..
ilk olarak tabakalar arası eşitsizliği eleştirir..feodalizm'de insanların babaları senyör olduğu için kendilerinin de senyör sayılması ve bir burjuvanın bu nedenle asla senyör olamayacak olmasıyla liberalizm doğuştan gelen bu ayrıcalığı eleştirmiştir..
liberalizm temele özgürlüğü koyarken bu kavramı başka bir kavram etrafında geliştirmiştir..bu kavram da bireydir..ayrıca liberalizmde hukuki eşitlik vardır..bu da özgürlükten sonra 2.temel değer olarak karşımıza çıkar..liberalizme göre insanlar doğuştan bir takım haklar elde ederler ve bu herkeste aynıdır..yaşam boyunca da bu eşitlik sürmektedir..ama hukuki eşitliği kabul eden liberalizm sosyal eşitliği kabul etmemektedir..buna neden olarak da her insanın farklı yetenek ve zekaya sahip olması gösterilir..bu yüzden hayat süresince bu özelliklerini kullanarak farklı yerlere gelebilirler..3.temel değer de siyasi iktidarın bireylerin rızasına dayanmasıdır..
liberalizme göre bireylerin tek tek mutlu olması toplumun mutlu olması demektir..
liberalizmle kapitalizmin ayrımı ise derin çizgilere dayanır..liberalizm bir ideolojiyken kapitalizm bir tür ekonomik sistemdir..

devamını okuyayım »
02.02.2003 14:08