1. kendisine ait olmayan mallari zorla veya yagmalayarak alan kimse..
  2. ne idüğü belirsiz insan.
  3. istanbul'da bolca rastlanabilecek insan türü. özellikle varoş semtlerde.
  4. çapul yapıp satan kimse.
  5. giyimi, işi, tarzı, hareketi.. beğenilmeyen insanlar için kullanılan benzetme.
  6. genelde ayaktakımı ve onlarla birlikte duranları aşağılamak için burjuvalar tarafından kullanılan hakaret. son günlerde küçük, minik burjuvalar tarafından da kullanılır olmuştur.
  7. çapul kökünden türetilmiş kelime. eskiden düşman topraklarına girerek yağma yapan disiplinsiz askeri birlik veya akıncılara denirmiş.
    günümüzde ise kimi kesimlerce en temel toplumsal kurallara bile uyamayan, bir türlü kontrol altına alınamayan insanları aşağılamak için kullanılır.
  8. ölçü birimi avuçtur.

çapulcu hakkında bilgi verin