terranovanian

  • 606
  • 0
  • 0
  • 0
  • 12 yıl önce

das kapital

salakça yorumların ötesinde gerekli ehemmiyetin gösterilmesi gereken bir kitaptır. ancak unutulmamalıdır ki, bu kitaptaki değer teorisi günümüzde zor duruma düşmüştür, işin aslı marx'a da ait değildir bu teori, ricardo'ya aittir, marx, bu teoriyi kendi dönemine uyarlamıştır, ancak o zaman için çok zekice olan bu hamle günümüzde emek türlerinin çeşitliğinin karşısında eskisi kadar kapsayıcı olamamaktadır. öte yandan eserde anlatılan sermaye çevrimleri geçerliliğini korumaya devam etmektedir. daha da ilerisi için gidiniz negri okuyunuz, o bu işlere kendi vakfetmiş birisidir. *

das kapital dışında kapitalizm denen bu bitik sistemi daha iyi analiz edebilmiş başka bir çalışma daha dünyada varolmamıştır. patron sizi işten mi kovdu? eve dönün ve arabesk dinleyip hüzünlenmek yerine bu eseri okuyun. işçi sınıfının g*tüne giren şemsiyenin çıkarılıp, patronunkine sokulup, orada açılmasının adıdır das kapital, kontraataktır, beklenmeyen goldür.

cahil yorumlara prim vermeden okuyunuz, okutunuz. das kapital, başkaca salakların sandığı üzere, kurtuluş vaad etmez, onun tek yaptığı bambi'de içilen atom misali bünyeye canlılık vermek; duruma, meseleye uyandırmaktır. tam da bu yüzden, onu her zaman el altında bulundurmak gerekir.

devamını okuyayım »
05.07.2005 08:37