1. hiz basinci olarak da adlandirilan toplam basinci olu$turan etkenlerden bir digeri.

    dinamik basinc = (yogunluk) x (hizin karesi)/2

    p = (ro)x(v2)/2
  2. aerodinamik katsayı hesabında kullanılan bir etmen. direnc veya kaldırma kuvveti / ( dinamik basınc x iz dü$üm alanı) formulasyonundan direnç katsayısı veya kaldırma katsayısına ula$ılabilir.