okocha

  • 2643
  • 2
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

sözlük şifresini unutmak

bundan yakla$ık olarak 5 yıl oncesinde ba$ıma gelen talihsiz bir olaydır..
benim sozluge ilk giri$im 17 agustos 1999 depreminden dolayı oturdugumuz yerinde degi$mesinden ötürü olmu$tur..deprem sonrasında psikolojimin bozulmaması icin onume bir bilgisayar konmu$ ve "al oyna" denmi$tir..yani bu olay takriben 2000 yılına denk gelir.2000 yılında tabi ki elektronik postalar,internet baglantıları bu $ekilde degildi..insanların o donemde 1 gb lık ,5 gb lık mailları yoktu..zaten harddiskler 3.2 gb gibi bi$eydi..oyle ki 6 gb harddiski olanlara gıpta ile bakılır,"abi sen nasıl dolduruyorsun bu harddiski" denirdi..
i$te o yıllarda bende her insan gibi bir tane "hotmail"'dan elektronik posta almı$tım ve ilk zamanlar bunu kullanıyordum.."hotmail" oyle bir elektronik posta servisiydi ki 2 mb dan buyuk dosya yollanmaz,toplam posta kutusu kapasitesi 5 mb mı 10 mb mı neydi..gel zaman git zaman elektronik posta servisleri geli$ti,14.400 ,33.600 modemler tarihin tozlu raflarına kaldırıldı..tabi ki bende yeni caga ayak uydurmak maksadı ile hotmail'dan olan e-mailımı degi$tirerek ba$ka bir posta servis saglayıcı sectim kendime..bunu elbette sozluktekiyle degi$tirmem gerekirdi..fakat burada bahsini acamayacagım bir takım teknik sebeplerden dolayı internetten ve bilgisayardan sogudum..1-2 yıl bilgisayar ba$ına hic oturmadım..bu surecten sonra bilgisayar ba$ına oturdugumda ise her $ey bamba$kaydı..benim zamanımdaki icq,mırc gibi chat programları popularitesini yitirmi$ yerine msn gibi programlar gelmi$ti..
gunun birinde internet cafe'de bir kullanıcının monitorunde ek$i sozluk logosunu gordum..bir anda ek$i sozlugu hatırladım..hemen bir masaya oturup zihnimde kalan $ifreyi denedim,olmadı..bir kac $ifre daha denedim olmadı..zira $ifreyi copy/paste $eklinde kullandıgımdan akılda kalması guc,uzun bir $ifreydi..$ifre hatırlatma servisini kullanmadım bile..cunku zamanında "hotmail" dan aldıgım mail adresi zaman a$ımından dolayı unregister olmu$ ve bir ba$ka ki$i tarafından alınmı$tı..
bu durum uzerine bende benimle beraber o yıllarda sozluk buyesinde bulunan moderatorlere mail yoluyla ve $ikayet fasilitesi yoluyla ula$maya calı$tım..onlarda sagolsunlar,5 yıl boyunca yazmı$ oldugum 20 mail'a bir kere dahi cevap vermediler..
bir ak$am bizzat ssg'ye mail yazarak durumu anlattım,kendisi ki$isel bilgilerimi kar$ıla$tırmak suretiyle bana yardımcı oldu..bilgiler kar$ıla$tırıldı ve sozluk account'um yeni mail'ıma set edildi..
bunun öteden beri sozluk bunyesinde bulunan birinci,ikinci,ucuncu nesil den bir cok ki$inin ba$ına geldiginden eminim..ve yine herkesin birilerine ula$maya calı$tıgından da eminim..nacizane onerim ise bu eski yazarların attıkları mesajları,umursamamak yerine,biraz daha duyarlı olunması yonundedir..

saygılar..

devamını okuyayım »
07.09.2006 11:44