şükela:  tümü | bugün
 • heller sendromu ve dezintegratif psikoz olarak da bilinir.
  öncesinde normal işlev gören çocuğun 3-4 yaşlarında başlayan zeka, dil ve sosyal işlevlerinde bir kaç ay içinde gelişen yıkımdır. tahminen otistik bozuklukların 10'da biri sıklıkta gözlenir. erkek/kız oranı 4-8/1'dir. sebebi bilinmiyor. konvulzif sendromlar, tuber sklerozis ve çeşitli metabolik hastalıklarla birlikte bulunabilmektedir.

  a. doğumdan sonraki 2 yıl içinde yaşına uygun sözel ve sözel olmayan iletişim, toplumsal ilişkiler, oyunlar ve uyumsal davranışların olması ile kendini belli eden görünüşte normal bir gelişmenin olması

  b. aşağıdakilerden en az iki alanda daha önce edinilmiş olan becerilerin (10 yaşından önce) klinik olarak önemli ölçüde yitirilmesi:

  - sözel anlatım ya da dili algılama

  - toplumsal beceriler ya da uyumsal davranış

  - bağırsak ya da mesane kontrolü

  - oyun

  - motor beceriler

  c. aşağıdakilerden en az iki alanda olağan dışı bir işlevselliğin olması:

  toplumsal etkileşimde nitel bir bozulma (örneğin sözel olmayan davranışlarda bozulma, yaşıtlarıyla ilişki kuramama, toplumsal ya da duygusal karşılıklar verememe)

  iletişimde nitel bozukluklar (örneğin konuşulan dilin gelişiminde gecikme olması ya da hiç gelişmemiş olması, bir söyleşiyi başlatamama ya da sürdürmede, dilin basmakalıp ve yineleyici bir biçimde kullanılması, çeşitli imgesel oyunlar oynamama)

  motor basmakalıp davranışlar ve mannerizmler de içinde olmak üzere davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntülerin olması...**
 • bir diğer ismiyle; çocukluğun dezintegratif bozukluğu.
  otizmden daha az rastlanan bir gelişim bozukluğudur. açıkçası otizm ile arasındaki tek ve en büyük fark çocuğun 2-3 yıl kadar dil, iletişim ve sosyal alanlarda ''normal'' yaşantı sahibi olabilmesidir.
  fakat çocuk 10 yaşına gelmeden, dil gelişimi, sosyal etkileşim, sosyal beceri ve uyum becerileri, çiş ve kaka kontrolü, oyun kabiliyeti ve motor beceriler'de gerilemeler görülür..