• yunanca anlamı kehanet, önsezi olan “mantike” sözcüğünün çevirmenlerin türkçeleşmiş hali olarak “mantik” i uygun görmesinden doğan, nickimin iki farklı anlama gelmesini sağlayan bir kelimedir.

  çok çok eski dönemlerde büyü erkeklerden çok kadınların anladığı, uzman olduğu bir iş alanı sayılıyordu. dolayısıyla da “mantik” bir kadın alanıdır desek çok da yanlış olmaz.bilimin ortaya çıkmasının ön aşamalarından da biri olarak kabul edildiğinde bu dönemdeki kadınların bilime katkısı bu tür mistik alanlarda yoğunlaşmış, erkeklerse daha çok uygulama alanında kadınlara yardım için eğitilse de kadın işlerine(bu yıllar boyu nesilden nesle aktarılan bilgi birikimine) akıl erdiremezlermiş. hatta kadınlar eski dönemlerde inanılan ‘büyük tanrıça’ nın yeryüzündeki vücut bulmuş yansımaları olarak görülürmüş ve bu tür mistik işlerle doğumundan beri içli dışlı olmayan erkekler bu kadınların yanına bile yaklaşmazmış. peki bu mistik kehanet yöntemleri nelerdir?

  öncelikle mantik, bilim gibi doğa olaylarını anlama vb. konularla ilgilenmez. mantik’in işi belirli metotlara dayanan sistemleriyle tanrısal olduğu düşünülen işaretleri yorumlamaktır. örneğin:

  - çinliler fizyognomik yüz işaretlerinin bağlantılarıyla insan yüzünden kendi oluşturdukları fizyognomik el kitaplarına göre karakterini yorumlardı.

  - germenler atların kişnemesi ve soluk hızına bakarak kehanetler yürütürlerdi.

  -hintliler gökyüzü görüntüsünün, bulutların şekillerinin yüce bir varlığın kendilerine işareti olarak görüp çeşitli yorumlamalar yapıyorlardı. bulutun bir binayı, sarayı andırması pozitif bir şey olarak görülürdü.

  - babiller hayvanların tanrının armağanı olduğunu düşündüklerinden hayvan sakatatlarının da tanrının birer işareti olarak görürlerdi. hayvan sakatatlarından bilgi sahibi olunurdu.

  bu olay insan üzerinde de uygulanırdı. babiller vücudun en önemli organı olarak karaciğeri görürlerdi. hasta ve normal bir teşhis konulamayan hastaların tedavisine bu karaciğer falı ile devam edilirdi.(bkz: hepatoskopi)

  - mısırlılar ise daha çok rüya yorumları ile ünlü oldukları için kehanetlerini de bu yönde ilerletmişlerdir. zaten karşılaştırma yaparsak en kabul edilebilir olanı da budur.

  - yunanlar daha çok medyumluk kimliği olan kahin kadınların(kahine) trans esnasında tanrıdan aldıkları sezgi, vahiyler (bkz: orakl) doğrultusunda kehanetlerini oluştururlardı.
 • sadece 3 boyut icersinde gecerliligi olan, sinirli olgu.
hesabın var mı? giriş yap