şükela:  tümü | bugün soru sor
 • dozaji normal tutuldugunda hafiften uyku vermekten ba$ka bir$ey yapmayan ilac.
 • 2 gün üst üste akşam yatmadan önce ve sabah kalkınca alındığında insanı sersem sineğe çeviren, biyerlere tutunmadan ayakta durmayı bile zorlaştıran, sürekli yatak ve uyku hayalleri kurduran fazla sakinleştirici şurup.
 • panik atak rahatsızlığı olanlara paso yazılan recete. gerginlik giderici olarak atarax yerine, her akşam bir kadeh birşey içmek de bir çözüm olabilir aslında.
 • pedodontide koopere edilemeyen çocuklar için kullanılan ilaç
 • (bkz: atarax votka)
 • atarax
  film tablet

  ucb

  etken maddeler:
  hidroksizin hcl 25 mg

  piyasa şekilleri:
  30 film tabletlik blister ambalajlarda.

  kullanım şekli:
  anksiyete bozukluklarının semptomatik tedavisi ve yaygın anksiyete bozukluğunda: erişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda, 50-100 mg/gün; toplam doz 3’e bölünerek alınır. şiddetli vakalarda 300 mg/gün’e kadar yükseltilebilir. kronik ürtiker, atopik veya kontakt dermatozlarda: erişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda, yatmadan önce 25 mg (1 tablet) başlanır, devamında günde 3-4 defa 25 mg’a kadar yükseltilebilir. 6-12 yaş arası çocuklarda, başlangıç dozu bir defada 25 mg’dır. günlük toplam dozun yükseltilmesi gereken durumlarda bölünmüş dozlar halinde 50-100 mg’a kadar yükseltilebilir. genel anesteziden önce ve sonra sedatif olarak: erişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda, 50-100 mg; 6-12 yaş arası çocuklarda, 1 mg/kg alınır. yaşlı ve karaciğer bozukluğu olan hastalarda önerilen dozun yarısı ile başlanmalıdır. erişkinlerdeki maksimum doz 200 mg’ı, toplam günlük doz 400 mg’ geçmemelidir.

  endikasyonları:
  psikonörozlara bağlı anksiyete ve gerginliğin semptomatik tedavisinde ve anksiyetenin ortaya çıktığı organik hastalıklarda yardımcı tedavi olarak kullanılır. kronik ürtiker, atopik ve kontakt dermatozlar gibi allerjik durumlara bağlı pruritler ve histaminle oluşan pruritlerin tedavisinde yararlıdır. sedatif olarak pre-medikasyonda veya genel anesteziden sonra kullanıldığında, meperidin ve barbituratların etki-sini artırdığı için bunların pre-anestetik yardımcı tedavide kullanımları her hasta için ayrı ayrı ayarlanmalıdır. hidroksizinin antianksiyete etkinliği uzun süreli (4 ayı geçen) tedavilerde sistematik klinik çalışmalarla teyit edilmemiştir. bu durumda hekim kişisel olarak her hastayı periyodik olarak değerlendirmelidir. hidroksizin ayrıca, akut alkol kesilmesindeki ajitasyonun tedavisinde, opiumlarla analjezi dozlarını azaltmak için, taşıt tutmalarını kontrol için, değişik sebepli (mesela postoperatif) bulantı ve kusmaları kontrol için kullanılabilir. hidroksizin bazı tip kalp hastalıklarıyla beraber görülen anksiyete ve endişeyi kaldırmak özelliğiyle bu hastalarda yararlı olur.

  kontrendikasyonları:
  hidroksizine karşı aşırı duyarlılık, kapalı açılı glokom, üriner retansiyon riski olan prostat hipertrofilerinde kullanılmamalıdır.

  uyarılar:
  hidroksizin antihistaminiklerin etkilerine sahip olduğundan, narkotik ve narkotik olmayan analjezikler ve sssdepresanlarının etkilerini güçlendirebileceği göz önünde tutulmalıdır. motorlu araç ve dikkat isteyen gereç kullananlara verilmemelidir. alkolün etkisini artırabileceğinden alkolle bir arada kullanılmamalıdır. renal fonksiyon bozukluğunda dikkatle kullanılmalıdır. üreme sürecinde doğrudan veya dolaylı bir etkisi saptanmamış olmakla birlikte gebelik sırasında kullanılmamalıdır. süte geçip geçmediği bilinmemektedir. bu nedenle emziren annelerde kullanılması önerilmez.

  yan etkileri:
  genellikle hafif karakterde ve geçici sedasyon, eksitasyon, konstipasyon, ağız kuruluğu, idrar retansiyonu, akomodasyon bozuklukları, yaşlılarda mental konfüzyon, doza bağlı olarak da yorgunluk ve sersemlik hali görülebilir.

  ilaç etkileşimleri:
  hipnotik ve antidepresifler gibi sss ilaçlarının potansiyalizasyonu, antikolinerjik ilaçların (diğer antihistaminikler, nöroleptikler, antidepresif imipraminler) etkilerini artırma gibi durumlar göz önünde tutulmalıdır. hidroksizinle mao inhibitörlerinin birlikte kullanımından kaçınılmalıdır.
 • (bkz: ürtiker)
 • (bkz: anthrax)
 • "çılgın panik atak atıyoruz" patisi doktorenin.
 • sorulan sorulara sürekli "neei?" dedirten anksiyolitik.