şükela:  tümü | bugün
 • tübitak tarafından desteklenen ''bilim yazarları yetiştirilmesi'' konulu seminerinin mustafa inan tarafından yapılan açılış konuşması :

  ''sayın dinleyenlerim :

  yurdumuzda pozitif bilimi ve teknik bilgiyi geniş halk tabakalarına yaymak ve bu alanda ilgi toplamak için yapılması gerekli işleri görüşmek, bu arada ''bilim yazarları'' yetiştirilmesi konusunu ele alacak seminerimizi, geniş ölçüde ''türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu '' desteklemektedir. çünkü adı geçen kurumu gayelerinden biri de yukarıda açıklanan konularla üst üste düşer.

  başbakanlığa bağlı olarak özel bir kanunla teşkil olunan kurumun amaçlarını şöylece özetlemek kabildir ;

  a) bilimsel ve teknik alanda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak araştırma yapmak
  b) araştırma faaliyeti için gerekli ilim elemanlarının yetişmesine yardım etmek
  c) pozitif bilimi ve teknik bilgiyi geniş kitlelere yaymak.

  faaliyetinin daha ilk yıllarında bulunan genç kurum yukarıda sıralanan amaçlardan ilk ikisi için gerekli ciddi adımlar attığı halde üçüncüsü için dahah henüz hazırlık safhasında bulunmaktadır.

  pozitif bilimi yapmak için ilk olarak çeşitli yayınlar arasında, kurum bir ''popüler'' dergi de yayınlamak işini ele almıştır.

  bu dergi, bilimdeki yenilikleri, buluş ve icatları, teknik anlamdaki teni başarıları, haberler aktüalitesini kaybetmeden vermek tasavvurundadır.

  dergi poğüler olmakla beraber konuların bilimsel değerinden fedakarlık düşünülmemektedir. kurum bilimi yaymak görevini dergiden başka yollarla da gerçeklemeye çalışmaktadır. mesela, lise seviyesinde, başarılı öğrenciler için birkaç seneden beri yaz kursları tertiplemektedir. ayrıca geniş çapta bilm yarışmalrını organize etmeyi düşünmektedir.

  ayrıca pozitif bilim alemine uluslararası çapta bir katkı da bulunan değerli türk bilim adamlarına ''bilim ödülleri'' dağıtmaktadır. bu arada 1966 bilim ödülünün iki genç kıymetli alimimiz olan prof.dr. talat erben ve prof.dr. oktay sinanoğluna verildiğini iftiharla kaydetmek isterim.

  bu çalışmalar gerekli olmakla birlikte hiç bir zaman yeterli sayılamaz. bilimi teknik haberleri geniş halk tabakalarının hemen her gün ayağına götürmek için basından ve tiraji milyonları aşan günlük gazetelerden faydalanmak şarttır.

  basınımızın bu alandaki çabası yok denmese bile yetersiz bir seviyededir. işin çeşitli nedenleri arasında ''bilim yazarlar'' ın heme yok denecek derecede az olması dikkati çeken ve üzerinde çok durulması gereken bir sorudur.

  bu konuyu kendisine meslek edinmemiş hevesli kimselerin ara sıra yazacakları birkaç yazı ile istenileni yerine getirmek kabil değildir. çok defa üniversite ve yüksek okularda çalışan öğretim elemanları tarafından hazırlanan bilimsel yazılar kendilerinden bekelenen niteliklerine sahip değildir. ya konu günlük gazete okurunun ortalama seviyesinin çok üstünde tutulmakta veya yazı birçok bilimsel teknik terimleri kapsaması tönünden anlaşılmaz bir urumda olmaktadır. günlük gazete ve dergilerde çıkacak ve geniş halk kitlesine hitap edecek yazılar için şu nitelikleri saymak kabildir ;

  a) popüler olmak
  b) bilimsel bir değer taşımak
  c) öğretici olmak
  d) derli toplu ve kısa olmak
  e) aktüalitesini yitirmemiş olmak

  ayrıca yazı, resim ve kroki gibi kolay anlatacak araçlardan da faydalanmalıdır. bu sayılan nitelikteki haiz yazıları pozitif bilim eğitimi görmemiş bir kimsenin tercüme yoluyla olsa bile, yazması her vakit kabil değildir. bugün gazete ve dergilerde ara sıra çıkan pozitif bilim ve teknik alandaki yazıların kalitesiz olma sebeplerini şöyle özetleyebiliriz ;

  a) konuya vakıf olmamak
  b) bilimsel terimlerdeki çevirme güçlükleri
  c) işin tatbikatındaki hızlılık
  d) konunun çok yeni olması yüzünden danışılacak kimselerin azlığı veya büsbütün yokluğu

  son olarak bu alanda yapılması hususları hakkında bazı tekliflerim olacaktır :

  doğru ve aktüel haberi geniş halk tabakalarına duyurmak için (pozitif bilim ve teknik alanda) uzmanlığı olan bir haber merkezinin kurulması, işi geniş çapta kolaylaştıracaktır.

  diğer bir teklifimiz de, basınımızın bu davaya bugünkü dozdan biraz daha fazla önem vermesidir

  üçüncü bir nokta da, pozitif bir bilim dalından gelen ve gazetecilik sanatına vakıf kimseleri teşvik etmek ve bilim yazarı olarak yetiştirilmeleri için ayrı bir çaba sarf etmektir.

  türkiye bilimsel ve teknik araştırma kurumu yukarıda yapılan tekliflerin gerçekleşmesinde basınımıza çok yararlı olabilir ; yeter ki iş birliği kurulsun.
  seminere kurum adına başarılar dilerim. ''