berkayeas

  • prezentabl (583)
  • 504
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

washington konsensüsü

williamson tarafından ortaya konan washinton uzlasması; mali disiplin, kamu harcama öncelikleri, vergi reformu, finansal serbestleşme, ticari serbestleşme, doğrudan yabancı yatırım, özelleştirme, kuralsızlaştırma ve mülkiyet haklarınının korunmasını içermektedir. bu kavram, neoliberal 80 ve 90lardaki reformları anlatmak için kullanılagelmiştir. içine birkaç eksik kalan şeyi de eklediğimizde neoliberal devletin olması gereken modelinin nasıl bir formda olduğunu görebiliriz.

son zamanlarda bir post-washington consensus söyleminin geliştiğini görebiliriz. bunlar daha çok stiglitz ve tayfası tarafından, yoksulluğa ve iyi yönetişime hassaslaşmış bir washington uzlaşması şeklinde özetlenebilir. renklileriniz için hassas çamaşır suyu dermiş gibi tanıtmış olabilirim bu uzlaşmayı. ama hakikaten öyle. sonuçta çamaşır suyu bu yahu. özelleştirmeye eyvallah, liberal dış ticarete eyvallah, mülkiyet haklarını aman koruyalım. ne anladım peki ben yoksulluğa karşı yaptığınız mücadeleden?

devamını okuyayım »