bilemem

  • leziz (651)
  • 888
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

craig venter

dna sekanslama konusunda yaratıcı fikirler* ortaya atmasıyla ünlenen, perkin elmer iştiraklerinden celera genomics şirketinin murahhas azası olmakla ve bu şirketi human genome project ile didiştirmesiyle (daha çok clinton arabuluculuğuyla barıştırıldıktan sonra)tanınan bilimadamı. kanımca, tüm bunlarla değil de, ilk insan tasarımı canlının peydah edilmesindeki payıyla hatırlanacak birisi. kötümser projeksiyonlarda, küçükküçükküçük torunlarımızın venter ödülleri peşinde koşması da sakil durmuyor.

devamını okuyayım »
21.11.2002 20:29