fareli koyun pompacisi

  • 172
  • 30
  • 8
  • 0
  • dün

osmanlı imparatorluğu'nun çöküş nedeni

osmanlı devleti'nin çöküşünün en temel nedeni 17.yy'dan itibaren dünyanın hep aynı şekilde kalacağını düşünmesidir. avrupa papa eksenli yobaz yönetim biçimini def edip yol almaya başlarken, osmanlı fetih-yağma-zenginleşme döngüsünün sonsuza kadar gitmeyeceğini göremeyip gerilemeye başlamıştır. habsburg avusturyası, hanedanı değişse de kendisi değişmeyen iran, osmanlı'nın komşuları olunca yüzyıllarca sürecek sonuçsuz savaşlar serisi başlamıştır. bunlara sonradan çarlık rusyası eklenince işler geri dönülemez şekilde bozulmaya başlamıştır.

teknolojik olarak bakarsak ufak defek istisnalar hariç 19.yy'a kadar herhangi bir yatırım yapılmamış, yapmaya kalkanın önü kesilmiştir. teknolojik gelişmeler sadece askeri alanlarda yapılmış, "savaşarak ayakta kalma" politikası doğal olarak başarısız olmuştur.

yönetim açısından bakarsak 1.ahmed kardeş katlini kaldırmış, bunun yerine sarayda kafes hayatı sistemi gelmiştir. uzun yıllar saraydan çıkmadan psikolojisi bozuk şekilde yaşayan padişahlar tahta geçmeye başlayınca zayıflık kendini göstermiş, tepe otorite çatırdamaya başlamıştır. işin kötü yanı bu durum harem içinde kulisciliğe sebep olmuştur. yeri gelmiş yönetim gücü bir padişah anasına, bir yeniçeri ağasına, hatta basit bir tellağa kadar (bkz: patrona halil) geçmiştir.

tepedeki bozulma, bitmek bilmeyen savaşlar, maliye'nin aşırı harcamalardan nalları dikmesi gibi sebepler ülke toprakları içinde yaşayan insanları da etkilemiş, hoşnutsuzluklar isyanlara sebep olmuştur. fransız ihtilalinden sonra ulus devlet anlayışının güçlenmesinin faturası osmanlıya fena çıkmıştır. çok uluslu bir devlet olan osmanlı, kendisinden kopup devlet kuran uluslar yüzünden küçülmüş ve güçsüzleşmiştir.

son dönemlerde 3.selim, 2.mahmut gibi reformist padişahlar başa geçip durumu düzeltmeye çalışsalar da iş işten geçmiş, ülke çatır çatır çökmüştür.

devamını okuyayım »
01.11.2017 22:54