komagene

  • şeker abi (608)
  • 541
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

uzun saçlı erkekler

çogunlugu aslında lise yıllarında içinde bir heves olu$an ve muhtemelen ilk yıldan sonra kestiren insanlardır. sadece bir hevestir onlar için yada bir özentilik.

oysaki bunların bir de dogal sarı$ın olupta üniversitede kızların fısılda$arak "kim bu? yeni mi gelmi$, ay çok ho$" dediklerini duyduklarında -her ne kadar orospu ruhlu tikkylerden ho$lanmasalarda- gururları ok$anıp, gelecekte sırf saçlarını kestirmek zorunda olmadıkları bir i$te çalı$mak için akademik kariyer planları yapanlar vardır. dikkat çekmek istemezler. sadece, kendilerine yakı$acagını dü$ünüp tüm dı$ baskılara ragmen saçlarını uzatırlar. yılmazlar, alaylara konu olup satanist muamelesi görürler. memlekete aile ile birlikte gidemezler. büyükanne, dede özlenir; lakin nafile... sonunda bir gün liseden a$kıyla kar$ıla$ır çay içer, yemek yerler. eski günler geri gelmi$tir; fakat ilk ay dolmadan eski-yeni kız arkada$ patlatır bombayı: "saçlarını kestirsene(!)". kısa bir gülü$le geçi$tirilir, gün biter; ama gencin aklından çıkmaz o cümle. dayanılamaz, bile bile ili$ki nasıl devam edebilirki? karar verilir. kesilen, ili$ki olur. hayatının degi$tigini farkeder, $a$ırır. "ya$am ben oldugum için devam etmeli" denilir, "saçlarım oldugu için degil". ve bir aksam oldugunda son birkez istiklalde saçlarını açarak hızlı hızlı yürülür, rüzgar hissedilir saçlarda. fotograflar çekilir. kaçak çay'a gidilir bir çay içilir. hesap ödenip hemen yandaki berbere girilir. 4 yıldır söylenmeyen bir $ey söylenir: "amerikan olsun"

devamını okuyayım »
26.11.2002 12:20