letter soul

  • 2607
  • 1
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

sırp cumhuriyeti

kosova'nın statüsüne ilişkin yeni uluslararası metinlerin ileri sürülmeye başlandığı şu günlerde, "o halde biz de bağımsızlık isteriz" demeye başlamış bulunan siyasi birim veya bölge.

nitekim, bosna hersek'in bir parçası olan bu bölgenin, kosova'nın bağımsızlığı karşısında sırbistan'a bir ödün olarak verilmesi kuvvetle muhtemeldir. büyük ihtimalle önce bağımsız olacak, sonra da sırbistan'a bağlanacaktır. böylelikle, zaten fiilen ellerinden gitmiş olan kosova'nın bağımsızlığına sırplar seslerini çıkartmayacaklardır.

tabii öyle ya da böyle bosna hersek'in yarı yarıya toprak kaybetmesi anlamına gelen tüm bu süreç, balkanların yeniden karışması ihtimalini da beraberinde getirmektedir. fakat, konuyu toprak açısından değil de siyasi irade özgürlüğü açısından incelersek, böyle bir ayrılık halinde sırpların bosna hersek'in iç politikasındaki mevcut etkinliğinin tamamen ortadan kalkacağı bir gerçektir.

sırp cumhuriyeti'nin bağımsızlığı veya sırbistan'a bağlanması, büyük ihtimalle yeni sınır müzakerelerini de gerektirir. aksi takdirde, sırbistan'ın sınırının saraybosna'nın dış mahallelerinden geçtiği bir yapı ortaya çıkar. (evet, bu balkanlarda ortalığın karışması için buluttaki neme bile gerek yoktur. bulutun varlığı bile karışıklığa yeterlidir.)

işte tüm bu projeksiyon, ekşi sözlük'ten tarihe düştüğüm nottur. umarım muhtemel karışıklıklar konusunda yanılırım ve umarım boşnaklar az toprak kaybederler.

geçici madde 1: bu entry'nin yalnızca son cümlesi objektif değil, hissidir. bu durum diğer bölümlere halel getirmez.

devamını okuyayım »