mariadebonne

  • 14721
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

varlık vergisi

gayrimüslim diye kategorize edilen vatandaşlardan varlıkları üzerinden alınan vergidir.vergilerin yüksek olması ve ilgili kişilerin bu vergilerini ödeyememelerinin en önemli sebebi yasa çıktıktan sonra malların değerinin tespit edilmiş olması ve ağır vergi oranlarının bu tespitler üzerinden hesaplanmasıdır, lakin anında mülklerin piyasadaki değeri düşmüştür, yani o kadar çok insan bir anda malını mülkünü satıp vergi ödemeye kalkınca elbette ucuzlama söz konusu olacaktır, ama vergi yükümlükleri piyasadaki yeni değerlere göre tekrar hesaplanmadığından dolayı bu insanlar sahip oldukları her şeyi satmak zorunda kalmış üstüne de suçlu gibi cezalandırılmıştır.o dönemleri hatırlayan gayrimüslim olmayan insanlar komşularının, arkadaşlarının mağduriyetlerini gayet üzüntüyle hatırlamaktadır.bu uygulama türkiye'nin dünyada büyük ekonomik kriz yaşadığı zor bir dönemden geçiyor olması ve dışa kapalı bir ekonomiyi yürütmeye çalışması nedeniyle mazur görülebilecek bir uygulama değildir.her şeyden önce insani sebeplerden dolayı bu yapılanlar özürü gerektirmektedir ayrıca yıllardır ticarette uzmanlaşmış ve başarılı olan bir kitlenin sermayesini elinden almak, onlara farklı sınıf muamelesi yapmak türkiye'nin bugünü açısından pek hayırlı sonuçlara sebebiyet vermemiştir.içinde bulunulan kriz sebebiyle bu insanlara despotluk yapılacağına bu insanlarla iş birliği yapılsaydı hem bu gün için hem de dün çok daha hayırlı işler gerçekleşebilirdi.

devamını okuyayım »
08.02.2005 11:55