merinos

  • 227
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

uzun ilişki sonrası sendromu

akabinde irili ufaklı birtakım yeni ve değişik mahiyette ilişkilere gebe olabilecek; başka arayışlara ya da kabuğuna çekilmelere sevkedebilecek; taraflar üzerindeki etkisi kişilik özelliklerine ve de kişilerin hayat görüşlerine göre değişim gösterebilecek; peyderpey etkinlik katsayısı azalacak ve de zamanla çok yavan kalacak- belki de şaşılacak- insani tecrübe.

devamını okuyayım »
26.05.2004 11:03