myotahapea

  • 27
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 ay önce

mektupla artistlik okulu

efemera niteliğindeki pullu ve mühürlü “mektupla artistlik okulu öğrencilerine ait hüviyet kartı” üzerinde yazan bilgiye göre 1949 yılında kurulmuş, istanbul’da cağaloğlu türbedar sokak no:9’da faaliyet gösteren ve sinema artisti olmak isteyen adaylara aylık bir ücret karşılığı mektupla eğitim hizmeti veren oluşum. ankara milli kütüphane koleksiyonunda okulun öğrencilerine yolladığı, 1960 tarihli, her bir dört sayfadan oluşan üç haberleşme/ders bülteni de mevcut. bu bültenlerde, okulun kurucusu gazeteci vecdi benderli ve sahibi fehime cebeci adlı bir kişi olarak gösterilmekte. öğrencilere eğitimleri sonunda “bonservis” verildiğini, birinci ve ikinci dönem öğrencilerinin bonservislerini aldığını da bu bültenlerden birinden öğreniyoruz. “pratik çalışmalar” ve “makyaj, dekor, ses ve labaratuar dersleri” olmak üzere iki başlıkta toplanan ve dört sayfaya sığdırılmış ders içerikleri ise oldukça genel ve yüzeysel nitelikte. örneğin pratik çalışmalar derslerinden birinde su dolu bir kova taşırmış gibi rol yaparken nelere dikkat edileceği şu şekilde açıklanıyor: “şimdi işin tatbikatına geçelim: kova sağ veya sol elinizdedir; amma şu anda elinizde kova yok, öyle farz edeceksiniz. elinize bir kova alarak yapmaya çalışmayın, çünkü bu misalde mühim olan kova yok iken varmış intibaını verebilmektir. elinizde kova varmış gibi yürüyün, kovanın ağırlığını hissettirin. maksadımız seyirciye elimizde ağır ve dolu bir kova taşıdığımız hissini verebilmektir.” bültenlerden birinde yer alan “dersi kesilen öğrencilere” başlıklı, fikret hakan ve vecdi benderli imzalı kısa bir not yazısında ise birkaç aydır ders borcunu ödemeyen öğrencilere ihtarda bulunuluyor ve borçların ödenmesi rica ediliyor. bu not, mektupla artistlik okulu bültenlerinin artist adayları için pek de tatmin edici olmadığı hissini uyandırıyor. bir başka yazıda geçen “bazı arkadaşlar her şeyi bizden bekliyorlar. biraz da sizlerin gayret göstermeye çalışması icap eder” sözleri ise okulun yarattığı hayal kırıklığı konusunda ipuçları veriyor. mektupla artist okulu’nun fazla uzun ömürlü olduğu düşünülmüyor. bununla birlikte, “artist olmak sanatı” (afif yesari, 1965), “nasıl artist olabilirsiniz” (agah özgüç, 1984), “sinema yolu” (orhan oğuz, 1971) ve “sinema önderi” (s. gökçen, 1973) gibi artistlik konusunda bilgi veren veya heveskarları sinema artisti yapmayı vaat eden yapıtların bir öncülü olan mektupla artistlik okulu’nu, yeşilçam’ın önemli bir sosyal boyutuna dikkat çekmesi açısından çarpıcıdır.

hüviyet kartı

devamını okuyayım »