putperest

  • azimli
  • şamda kayısı (706)
  • 3560
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

kuvvetler ayrılığı önümüze engel oluyor

kuvvetler ayrılığı, siyasi özgürlük ve demokrasi; özünde, halkı otoriter bir yöneticinin keyfiyetinden korumaya yönelik sistemsel önlemler olarak algılansa da bunun tersinin de doğru olduğu çoğu zaman göz ardı edilmektedir: düzgün işleyen bir demokrasideki ayrık kuvvetler, özgür basın, bağımsız denetim organları aynı zamanda yöneticiyi de halkın ceberrutluğundan koruyan kurumlardır. bu kurumlar sayesinde vadesi gelen yönetici cep telefonlarının çektiği linçle ya da idamla değil de seçimler yoluyla iktidardan ayrılır.

diktatörler doğaları gereği iktidarı ele geçirdiklerinde vadeleri geldiğinde kendilerini değiştirecek olan bu mekanizmaları sökmeye başlarlar. burada, diktatöryel eğilimleri olan iktidarı en çok yanıltan şey "halk desteği"'dir. halk desteği, yalnızca türkiye halkı için söylemiyorum, inanılmaz kaypak ve bıngıldak bir destektir. bireyler tek başlarına mantıklı olgun kararlar alabilirken, aynı bireylerden müteşekkil halk 7 yaşındaki bir çocuğun aklı gibi davranır.. özünde pratik, çıkarcı ve en önemlisi de değişkendir. tepsi üzerindeki su gibi nereye doğru akacağı kestirilemez.

halk desteği arkanızdayken demokratik kurumların ortadan kaldırılmasının bugün için (yönetici açısından) ciddi bir siyasi tehlikesi yoktur. ancak bu destek azaldıktan ve iktidarı devre dışı bırakacak her hangi bir demokratik mekanizma ortada kalmadıktan sonra siyasi tehlike toprağın altından yavaş yavaş çıkar. böyle bir durumda iktidar azalan gücünün azalmadığını ispat etmek istercesine daha da zalimleşir. devlet şiddeti ve bireysel hak ihlalleri tavan yapar. sürecin mutlak sonu diktatörün şiddet yoluyla devrilmesidir. arap baharı diye bahsedilen sosyo-meteorolojik sürecin diktatörler açısından acı sonu budur. kaddafi, hüsnü mübarek ve son olarak da (hangi tarafı tutarsanız tutun) beşar esad, içinde bulundukları sistemde iktidarı devredebilecekleri bir mekanizma olmadığından dolayı bu acı sona geldiler/geliyorlar.

yarın bir gün tepsideki suyun yönü değiştiğinde karşınızda elinde palasıyla/ keleşiyle ve cep telefonuyla, akıl yaşı yedi 7 olan bu halkın zorbalığıyla karşılaşırsanız bu kurumları çok ararsınız.

devamını okuyayım »