sektoid

  • 4164
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

ermenilerin bu feyizli ülkede hiçbir hakkı yoktur

bir bütün olarak tekrar tekrar onlarca kez okudum bu beyanatın içinde geçtiği konuşmayı ama bu sözün hedefinin "sözde" bir ermeni devleti veya böyle "sözde" bir devlet kurmak isteyen bir kısım ayrılıkçı nankör hain "pispisbok" ermeniler olduğuna dair hiçbir imaya rastlayamadım. yakın geçmişte ermeni nüfusuyla büyük sorunların çıktığı bir şehirdeki (bkz: adana katliamı) esnaflara, ittihatçıların milli sermaye palazlandırma politikalarına ve anadolu'nun birçok kentinde nüfuslarının 1915 sonrası epey azalmasına rağmen ticaret ve zanaatteki ağırlıklarını koruyan yerli şehirli gayrimüslim nüfustan bahsediliyor. yani "orada karşı komşumuz hayganuş teyze'den, kuyumcu levon amca'dan bahsetmemiş, topraklarımızda gözü olan işbirlikçi hainleri hedef almış" savunmasının zorlama bir wishful thinking örneği olduğu aşikâr. mustafa kemal'in bu sözüyle, pragmatik bir 'hitap ettiği kitleye kendi fikirlerinden ziyade duymak istediği şeyleri söyleme çabası' içinde bulunup bulunmadığı elbet tartışılabilir. ama bu sözün kimleri hedef aldığı fazlasıyla açıktır ve fazla zorlanmış, atatürk böyle bir şey söylemiş olamaz, atamızı karalıyorsunuz tipi kkb hezeyanlarına kurban gitmiştir.

(bkz: benim atam böyle bir şey söylemiş olamaz)

devamını okuyayım »