yirmibesbininci

  • çetrefilli (397)
  • 624
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

10 senede 934 askeri intihar eden ordu

olay istatistikse çok yanlış bir rakamdır.

öncelikle askerlikle ilintili intiharlarla ilgili bir sayı bulmak istiyorsak, bunu terhis olduktan sonraki altı ayı da içine alacak şekilde tartışmamız lazım. ki altı ay aslında azdır, bir sene de alınabilir. sonuçta travma dediğimiz şey süren, sonuçlarını eve dönünce daha bile çok gösterebilen bir durumdur.

ayrıca türkiye ortalamasından düşük olduğu söylenmiş. türkiye ortalaması yüzbinde 2.28'dir. evrensel bir gerçek vardır ki; kadınlar, erkeklerden daha fazla intihar eder. intihar nedenleri arasında "namus" intiharlarının yüzde beş olduğu düşünülürse, türkiye'de erkek intiharlarının yüzbinde 2'den daha az olduğu çıkarımına çok rahat varılabilir. yani bir erkeğin hayatı boyunca intihar etme olasılığı yüzbinde 2'den azdır. hayatının 1 senelik(kısa dönem uzun dönem ne kadardır bilmiyorum, 1 sene olarak yuvarlıyorum) bölümünde intihar etme olasılığı ise yüzbinde 1.7'dir.

kısaca duruma doğru yerden bakıldığında daha da vahimdir.

not: tabii, bunların ne kadarının şüpheli, ne kadarının gerçekten intihar olduğunu bilmiyorum. ama türkiye ortalamasında bir rakam olmadığını göstermeye çalıştım.

devamını okuyayım »