şükela:  tümü | bugün
  • karşıtlıkçılık ya da anlam kontrast teorisi, jonathan schaffer tarafından önerilen, bilgi atıflarının 'q' yerine 'p' bilen biçiminin üçlü bir yapıya sahip olduğunu ileri süren epistemolojik bir teoridir. bu, bilgi atıflarının ikili bir yapıya sahip olduğu geleneksel görüşün aksine, 's bu p'yi bilir' biçimindedir. contrastivizm, bağlamsalcığa alternatif olarak önerildi. her ikisi de şüpheciliği semantik yöntemlerle açıklamaya çalışan semantik teorilerdir.

    kontrastivizm'de belli bir önermeye kesin olarak doğru ya da yanlış denemez. zira önemli olan dile getirilen önermenin kullanıldığı hareket noktasıdır.

    son yıllarda özellikle etik ve ahlak felsefesi ve epistemolojide açıklanmaya çalışılan bir kısım sorunlara farklı yaklaşılmasını sağlamıştır.